Bugun...T.C. Datça Belediyesi 04.01.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

T.C. Datça Belediyesi 04.01.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

facebook-paylas
Tarih: 11-01-2022 15:25

T.C. Datça Belediyesi 04.01.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Belediye Meclisimiz 04.01.2022 Salı günü Saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karar bağlamıştır.

 

Madde:1 sokak isimleri değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

Madde:1/a (Karar No:1)

            İlçemiz İskele Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ile Prof. Fehmi Yavuz Caddesi arasında kalan tarihi çınar ağacının bulunduğu alana “Balcıoğlu Parkı” isminin verilmesi Belediye Meclisi Kararında belirtilen şartları sağlamaması nedeni ile Plan ve Bütçe komisyonunca oy çokluğuyla uygun mütalaa edilmemiştir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/b (Karar No:2)

Bülent SERİN, Bahar Serin GÖRDESLİGİL ve Nurcan SERİN isimli vatandaşların talebi olan, İlçemiz İskele Mahallesi 65. Sokağın isminin “Tufan Serin Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak, Tufan SERİN’in 1977 ile 1980 yılları arasında İlçemiz Belediye Başkanı olarak görev yapması nedeni ile  yukarıdaki Belediye Meclisi Kararında belirtilen şartların 3. Maddesini sağlaması  nedeni ile söz konusu sokakta, sokak iyileştirilmesi yapılarak, İlçemiz İskele Mahallesi 65. Sokak isminin “TUFAN SERİN SOKAĞI” olarak değiştirilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/c (Karar No:3)

Güler PULLU, İsmail Yekta KOLCU ve Nesibe KAMACI isimli vatandaşların talepleri olan Datça da uygun görülecek bir mekana “Prof. Gülşen ŞİMŞEK” adının verilmesi ile ilgili olarak; Datça’nın yüksek öğrenim gören ilk kadın öğretmeni olan, çalışma hayatı boyuca birçok üniversitenin müzik  fakültelerinin açılmasına katkıda bulunan, TRT Çocuk Çok Sesli Korosu’nu kuran ve emekli olduktan sonra Datça Yerel Tarih Derneği kurucuları arasında bulunması nedeni ile  yukarıda bahsedilen Belediye Meclisi Kararının 3. Maddesinde bahsedilen şartları sağlaması nedeni ile İlçemiz İskele Mahallesi 89. Sokak isminin “PROF. GÜLŞEN ŞİMŞEK SOKAĞI” olarak değiştirilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde:1/d (Karar No:4)

Sevgi PULLU isimli vatandaşın 16.11.2021 tarih, 11141 sayılı dilekçesi ile talebi olan, Hızırşah Mahallesinde  uygun görülecek bir sokağa “Gazi İsmet Pullu Sokağı” adının verilmesi ile ilgili olarak; İsmet Pullu’nun Kore Gazisi olması  nedeni ile  yukarıda bahsedilen Belediye Meclisi Kararının  1. Maddesinde bahsedilen şartları sağlaması nedeni ile İlçemiz İskele Mahallesinde ekteki krokide gösterildiği şekilde 259 ada ile 239 ada arasında kalan yoldan başlayarak 125 ada ile 124 ada arasında kalan yola “GAZİ İSMET PULLU SOKAĞI” isminin verilmesi Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun mütalaa edilmiştir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

      

Madde: 2 Canlı müzik yayını izin belgesi ile ilgili plan ve bütçe Komisyon raporunun  görüşülmesi (Karar No:5)

 

Canlı Müzik İzin Belgesi ücretleri tarifesinin 01.01.2022 tarihinden itibaren KDV hariç peşin ödenmek üzere, aşağıdaki şekilde uygulanmasına;

 

İçkili kafeterya, restoran, otel, motel vb. yerlerde yapılacak canlı veya yükseltilmiş ses kaynağı ile yapılan müzik (Elektronik Müzik) için Canlı Müzik İzin Belgesi başvurusu yapanlardan;

 

50 m2 ye kadar 2.000,00 TL

51 m2-150 m2 arası 2.500,00 TL

151 m2-300 m2 arası 3.000,00 TL

301 m2 den yukarı 4.000,00 TL

 

            Ayrıca canlı müzik yayın izin belgesinin 3 (Üç) yıl süre ile geçerli olmasına, süre bitiminde  Çevresel Gürültü raporunun değişmemesi durumunda belge yenileme bedeli ödenerek belge süresinin 3 (Üç) yıl daha uzatılmasına, belge yenileme ücretinin ise yukarıda yazılı işyeri m2’lerinin o günkü rayiç bedelleri tutarında olmasına Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile karar verildi.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Madde: 3. Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:6)

 

2022 yılı Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 4 Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:7)

 

Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 5 Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesi (Karar No:8)

 

            2022 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:6 Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi(Karar No:9)

 

     2022 yılında belediyemizde zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele uygulanacak aylık maktu fazla çalışma ücretinin 667,00-TL olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündemin 7.  maddesi olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi ve 8. maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun 07.01.2022 Cuma günü saat:10:00 da 2. birleşimde görüşülmek üzere birleşime ara verildi.

* * * * * 

2. BİRLEŞİM  KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisimiz 07.01.2022 Cuma günü Saat 10:00’da 2.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:7 Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi(Karar No:10)

 

 

          Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELÜCRETLERİ VE  EK ÖDEME LİSTESİ

     
                   

SINIFI

ADI SOYADI

UNVANI

TEKLİF EDİLEN UNVAN

DERECESİ

   2022 YILI     YAPILACAK OLAN ÖDEME

TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %

     

THS

Rüya BALKAN

Çevre Mühendisi

Mühendis

1

5.150,00

130

     

THS

Tuğçe GÖKTEPE ARSLAN

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

1

5.150,00

130

 

 

   

THS

Ersem YILDIRIM

Mimar

Mimar

1

5.150,00

130

 

   

AH

Ufuk TEMURLENK CENGİZ

Avukat

Avukat

5

4.600,00

130

     

THS

Deniz KAYA

Tekniker

Tekniker

5

4.200,00

90

     

THS

Berna KARAMAN

Mimar

Mimar

5

5.000,00

130

     

THS

Mehmet Özgür MUTLU

Jeoloji Mühendisi

Mühendis

5

5.000,00

130

     

THS

Ece USLU

Tekniker

Tekniker

5

4.200,00

90

     

THS

Arzu OKUR UĞUR

Tekniker

Tekniker

5

4.200,00

90

     

THS

Mustafa SARI

Tekniker

Tekniker

5

4.400,00

90

     

THS

Şükran ALTINSOY

Teknisyen

Teknisyen

5

3.950,00

85

     

THS

İlke CURACI

Gıda Mühendisi

Mühendis

5

4.875,00

130

     

THS

Cem BAL

Peyzaj Mimarı

Mühendis

5

4.875,00

130

     

THS

Halil ALAŞAHAN

Mimar

Mimar

5

4.650,00

130

     

THS

Ulaş GÜNAL

Harita Mühendisi

Mühendis

5

4.650,00

130

     

THS

İbrahim Murat ŞAKIR

İnşaat Mühendisi

Mühendis

5

4.875,00

130

 

 

 

GİH

Mert ESER

Eğitmen

Eğitmen

5

4.350,00

85

 

 

 

THS

Volkan KARAKUŞ

Tekniker

Tekniker

5

4.200,00

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Madde: 8 Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi (Karar No:11)

 

Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu GÜNDOĞAN 9 oy, Hilmi SEZER   9 oy ve Haluk LAÇİN 6 oy almış olup,  9 oy alan Mutlu GÜNDOĞAN, 9 oy alan, Hilmi SEZER ve 6 oy alan Haluk LAÇİN’ in  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:9 Mazeretli üye (Karar No:12)

 Meclis Üyelerinden  Mutlu GÜNDOĞAN, Kamil SÖNMEZ ve Fatma TATLI’ nın   mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

         

Madde:10 Gün tespiti (Karar No:13)

Bir sonraki meclis toplantısının 01.02.2022 Salı günü saat 10:00 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 119 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DATÇA Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 21 15 1 5 38 15 50 +23
2 Konyaspor 20 11 3 6 32 16 39 +16
3 Başakşehir FK 20 10 6 4 30 20 34 +10
4 Adana Demirspor 21 9 5 7 30 24 34 +6
5 Fenerbahçe 21 9 6 6 33 26 33 +7
6 Beşiktaş 21 9 7 5 33 30 32 +3
7 Hatayspor 20 10 8 2 28 26 32 +2
8 Gaziantep FK 21 9 8 4 27 28 31 -1
9 Sivasspor 21 7 5 9 28 21 30 +7
10 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 29 30 30 -1
11 Alanyaspor 20 8 7 5 30 32 29 -2
12 Kayserispor 21 7 7 7 29 29 28 0
13 Galatasaray 20 7 7 6 24 24 27 0
14 Giresunspor 20 7 9 4 20 19 25 +1
15 Antalyaspor 21 6 10 5 22 32 23 -10
16 Göztepe 21 5 10 6 24 29 21 -5
17 Kasımpaşa 20 4 10 6 22 29 18 -7
18 Altay 20 5 12 3 23 33 18 -10
19 Çaykur Rizespor 21 5 13 3 19 38 18 -19
20 Yeni Malatyaspor 21 4 14 3 17 37 15 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 20 13 4 3 35 16 42 +19
2 MKE Ankaragücü 20 13 4 3 32 15 42 +17
3 BB Erzurumspor 19 11 4 4 33 22 37 +11
4 Eyüpspor 19 10 4 5 30 22 35 +8
5 Bandırmaspor 20 10 7 3 32 20 33 +12
6 İstanbulspor 20 10 7 3 30 25 33 +5
7 Adanaspor 19 8 6 5 23 20 29 +3
8 Samsunspor 18 7 5 6 26 23 27 +3
9 Gençlerbirliği 19 8 9 2 23 26 26 -3
10 Manisa FK 20 7 9 4 22 26 25 -4
11 Boluspor 19 6 7 6 21 21 24 0
12 Tuzlaspor 19 6 7 6 19 19 24 0
13 Kocaelispor 20 7 10 3 20 25 24 -5
14 Menemenspor 20 5 7 8 23 33 23 -10
15 Keçiörengücü 19 6 9 4 27 32 22 -5
16 Altınordu 19 7 11 1 26 38 22 -12
17 Bursaspor 19 5 10 4 23 31 19 -8
18 Denizlispor 20 5 11 4 19 30 19 -11
19 Balıkesirspor 19 2 15 2 14 34 8 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Altay vs Alanyaspor
 16/01/2022 Giresunspor vs Kasımpaşa
 16/01/2022 Hatayspor vs Galatasaray
 18/01/2022 Gaziantep FK vs Yeni Malatyaspor
 18/01/2022 Konyaspor vs Adana Demirspor
 18/01/2022 Fatih Karagümrük vs Beşiktaş
 19/01/2022 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 19/01/2022 Göztepe vs Sivasspor
 19/01/2022 Kayserispor vs Başakşehir FK
 19/01/2022 Fenerbahçe vs Altay
 19/01/2022 Trabzonspor - Giresunspor Trabzonspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 19/01/2022 Fenerbahçe - Altay Altay ligdeki son 13 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 20/01/2022 Galatasaray - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 21/01/2022 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Beşiktaş ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 21/01/2022 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Yeni Malatyaspor ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 22/01/2022 Antalyaspor - Gaziantep FK Antalyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 22/01/2022 Sivasspor - Fenerbahçe Sivasspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 22/01/2022 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Adana Demirspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Adana Demirspor yenilmez
 22/01/2022 Başakşehir FK - Göztepe Başakşehir FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Başakşehir FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Keçiörengücü vs Eyüpspor
 16/01/2022 Tuzlaspor vs Altınordu
 16/01/2022 Balıkesirspor vs Samsunspor
 16/01/2022 Bursaspor vs BB Erzurumspor
 17/01/2022 Gençlerbirliği vs Adanaspor
 21/01/2022 Samsunspor vs Kocaelispor
 22/01/2022 Manisa FK vs Gençlerbirliği
 22/01/2022 Ümraniyespor vs Menemenspor
 22/01/2022 Altınordu vs İstanbulspor
 22/01/2022 MKE Ankaragücü - Denizlispor MKE Ankaragücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  MKE Ankaragücü yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Adıyaman FK vs Van Spor FK
 16/01/2022 Afjet Afyonspor vs Bodrumspor
 16/01/2022 Diyarbekir Spor vs Çorum FK
 16/01/2022 Ergene Velimeşe vs Sarıyer
 16/01/2022 İnegölspor vs Ankaraspor
 16/01/2022 Niğde Anadolu FK vs Somaspor
 16/01/2022 Sakaryaspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 16/01/2022 Serik Belediyespor vs Kahramanmaraşspor
 22/01/2022 Ankaraspor vs Niğde Anadolu FK
 22/01/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Turgutluspor
 22/01/2022 Sarıyer - Sakaryaspor Sakaryaspor ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi  Sakaryaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Artvin Hopaspor vs Kahta 02 Spor
 16/01/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Nevşehir Belediyespor
 16/01/2022 Karaman Belediyespor vs Çatalcaspor
 16/01/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Erbaaspor
 22/01/2022 Çatalcaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 23/01/2022 Batman Petrolspor vs Fatsa Belediyespor
 23/01/2022 Belediye Kütahyaspor vs Bursa Yıldırımspor
 23/01/2022 Elazığspor vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 23/01/2022 Erbaaspor vs Arnavutköy Belediye
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI