finans haberleri
Bugun...SEMBOLİZM VE ASTROLOJİK KODLAR;

Yazı için Sayın Elif Taniş’a sonsuz teşekkürler

facebook-paylas
Güncelleme: 12-05-2022 20:38:52 Tarih: 12-05-2022 20:24

SEMBOLİZM VE ASTROLOJİK KODLAR;

Semboller, insan yaşamının ilkel günlerinden beri hayatın içindedir. Bugünün modern insanı da halen geçmişin bu sembolleri ile etkileşim halindedir. Kavramsal olarak üretilmiş sembollerin yanı sıra, plastik sanatlarda sıklıkla karşımıza çıkan semboller ilkel çağlardan bu yana gelişen kültürün temel taşları olarak yaşamla etkileşim halindedir. Jung’un arketip kavramının temelinde de, insanın tarih boyunca ürettiği bu kavramsal ve plastik semboller yer almaktadır.

Doğrudan ve uzun uzadıya yazılı ya da sözlü anlatımla anlatılmak istenen şey, son tahlilde anlam bakımından limitli kalacaktır. Sembollerin kapalı ve değişken anlama sahip olması bu anlam sınırlamasını ortadan kaldırır. Dolaylı anlatımla, sembolik ifadenin özündeki gerçeğin korunması da sağlanmış olur. Semboller sadece fikirlerin değil aynı zamanda lirik duygu ve düşüncelerin aktarılmasında da kullanılır. Bu sebeple mitolojik hikayelerin

tamamında kullanılan dil, zamandan ve coğrafyadan bağımsız olarak semboliktir. Sembol dili ile anlatılan hikayeleri görünen ifadeleri ile anlamlandırmaya çalışmak, sakladığı özü ıskalamak için atılacak ilk yanlış adımdır.

Bir örnek ile açmam gerekirse; mitolojik hikayelerde çok sık kullanılan

Toprak Ana ifadesi ile

sembolik olarak anlatılan; verimlilik, doğurkanlık, koruyan ve kollayan, bolluk, bereket gibi ifadelerdir. Anlatılan hikayenin bütününde ya da bir bölümünde toprak ana kavramını bu şekilde anlamlandırmaya çalışmak yerine, gerçekte karşılaşılması mümkün olmayan Toprak Ana figürünü zuhur etmiş hali ile arama gayreti beyhudedir.

Farklı bir örnek ile sembollere ve sembol diline bakış açımı biraz daha açmak isterim. Nuh Peygamber’in hikayesinde anlatılan konu; Nuh peygamber zamanında, insanların doğru yoldan sapması ve Tanrı’ya isyan etmeleri ile başlar. Tanrı’nın kendisine isyan eden insanları bir tufanla cezalandırmaya karar vermesi üzerine Nuh peygambere vahiy yoluyla bir gemi inşa etmesini iletir. Nuh vahiy ile kendisine aktarıldığı üzere, 300 adım boyunda, 50 adım genişliğinde ve 30 adım yüksekliğinde bir gemi inşa eder. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılardan birer çifti gemiye alır. Tufan 40 gün 40 gece sürer ve sonunda durur. Bir süre sonra Nuh’un gemisi Cudi Dağı’nın zirvesinde karaya oturur. Tanrının gazabı olarak gönderdiği tufandan ailesi ve gemisine aldığı hayvan çiftleri ancak bu sayede kurtulur.

Benzer mitolojik hikayenin Sümer tabletlerinde de anlatıldığını biliyoruz. Sümer tabletlerinden çözümlenen Gılgamış Destanı’na göre; Gılgamış, sevgili dostu Enkidu’nun ölümü üzerine ölümsüzlüğün sırrını aramaya başlar. Bir şekilde yolları daha önce ölümsüzlüğe ermiş olan Ziusudra ve karısı ile kesişir. Ziusudra 950 yaşındadır (tıpkı Nuh peygamber gibi) ve 50 sene önce Tanrıça Ea tarafından yeryüzüne gönderilen tufandan kendisini ve ailesini kurtarmayı başardığı için ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Tufan başlamadan önce ailesi ile birlikte inşa ettiği gemiye binmiş ve tufan bittiğinde gemisi Nisir dağının zirvesine oturmuştur. Tanrıça Ea’nın gazabı olan tufandan ancak böyle kurtulmuştur.

Dünya üzerindeki pek çok kültürün mitolojik hikayelerinde Gılgamış ve Nuh peygamberin yaşadığı tufan hikayesi anlatılmakta. Birbirinden farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yeşermiş kültürlerde, bir kısmının birbirleri ile hiçbir iletişimi olmamasına rağmen aynı hikayenin anlatıldığını görüyoruz.

Örnek olarak kullandığım bu iki hikayede geçen tufan, geminin inşa edilmesi, geminin dağın zirvesine oturması, bu sayede ölümden kurtulmak gibi kavramlar sembol diliyle anlatılmıştır ve aslında yazın dili ile anlatılan görünen anlamlarından daha derin bir gerçeği içlerinde barındırmaktadırlar.

Tekrar başa dönecek olursak, geniş ve kapsayıcı tanımı ile sembol; duyu organlarımızla algılayamadığımız, görünen ve bilinen anlamından daha geniş ve derin bir gerçeği ifade etmeye yarayan, o gerçeği tasvir etmemize yardımcı bir eylem, nesne ya da insanlar tarafından yaratılmış bir işarettir.

Atalarımızın bize sembol dili ile anlattığı, mitolojik hikayeler vasıtası ile aktardığı binlerce hikaye var. Sembolleri anlamak ve sembol dilini çözümleyebilmek şüphesiz bugün sembol kavramına yükleyebildiğimiz anlamından daha geniş ve derin bir gerçeği ifade etmemize de yardımcı olacaktır.

Semboller yardımı ile anlatılan kadim metinler ancak sezgisel olarak anlaşılabilmek üzere dikkatle incelendiğinde farklı açılımlar ortaya koyacak ve gizledikleri anlamlar katman katman açılacaktır. Bu özelliği ile semboller, bir dilin mevcut imkânlarını sınırsız hâle getirirler. Bu sınırsız dünyanın kapıları, anlatının içine gizlenmiş olan mânânın beklediği salonlara açılır.

O kapılardan geçmek için tarih, felsefe, psikoloji, tıp, sosyoloji, kozmoloji, astronomi ve mitolojinin uzun koridorlarında kaybolmayı göze almak gerekir.

ZODYAK KARAKTERLERİ VE ASTROLOJİK İŞARETLER;

Zodyak gibi bir sistemle başa çıkmak için tarihine küçük bir gezi yapmanız gerekir. "Zodyak" kelimesi Yunanca köklere sahiptir ve "daire içindeki hayvanlar" (bazen "teker içindeki hayvanlar" ifadesi kullanılır) olarak çevrilir. Bu daire, her biri takımyıldızlardan biri olarak adlandırılan, tamamen eşit on iki sektöre ayrılmıştır. Zodyak, eski Babil'de dört bin yıldan daha uzun bir zaman önce biliniyordu. Bu eski zamanlarda, takımyıldızların girdiği bir daire olarak tasvir edildi ve armatür onun etrafında dönüyordu. Ay olduğuna inanılıyordu. Bu, en eski özel astronomik enstrümanların bulunmayışı ile açıklanmıştır, bunun sayesinde bir takımyıldızlar gündüzleri gözlemlenebilmektedir.

MÖ 5.yüzyılda, zodyak dairesi ciddi değişikliklere uğramaktadır. Eşit paylara bölündü ve her birine belirli bir takımyıldıza karşılık gelen bir isim verildi. Babil'in eski sakinleri sadece Ay'ın değil, aynı zamanda diğer Güneş ışınlarının da hareketini dikkate almaya başladı.

Babil düştükten sonra, antik Yunanlılar gözlemler dengesini aldı. Göksel cisimlerin hareketi üzerine çalışmaya devam ettiler. Günümüze kadar güvenle yaşamış olan “zodyak” terimini tanıtan Yunanlılardı.

Kuşkusuz, Çemberin uzun tarihi için ayarlamalar yapıldı. Örneğin, Babil zamanından beri bilinen takımyıldız Luhunga (Köylü), Koç olarak adlandırıldı. Ve görünüşte, Terazi burcunda takımyıldızı, hiç tanınmıyordu. İlk söz, çağımızın ikinci yüzyılı anlamına gelir.

Bin yıllık tarihe rağmen, zodyak dairesi göründüğü gibi, görünüşünü korumuştur. Ancak yine de kilit noktalar önemli ölçüde değiştirildi. Örneğin, eski Yunanlılar arasında, burç tekerleği on iki değil on üç sektöre ayrılmıştır. Zamanla, on üçüncü takımyıldız - Ophiuchus - kayboldu ve belki de özel olarak atıldı.

Ortaçağ astrologları çok ciddi bir hata yaptılar. Engizisyon döneminde kaybedilen astrolojik bilgiyi geri kazanırken, bir buçuk bin yıldır önemli ölçüde değişen, oldukça doğal olan Ptolemy'nin hesaplarını esas aldı. Ve en önemli "blooper" referans noktasının dengesi (vernal equinox) olarak adlandırılabilir. Ptolemy hesaplarını yaptığında, Koç burcundaydı. Ne yazık ki, antik Yunanlılar mevcut zodyakı körel bir şekilde kopyaladı ve bu arada ana referans noktası Balık'a taşındı. Bugün, bir okul çocuğu bile her dördüncü yılın bir artık yıl olduğunu, yani dört yılda bir yanlış gün olduğunun ve geçen binlerce yıl hakkında ne söylenebileceğini biliyor. Buna rağmen, bu arada, nedense Çince ya da oryantal dediğimiz modern burç, Koç'la başlar. Burada zodyak işaretleri sembollerini sökmeye başlıyoruz.

Koç burcu ile başlıyoruz - burcun modern dairesinde ilk işaret. Sembolü, altta kesişen bir tür elips, bir tür damla yaratan iki yayı temsil eder. Kemerler, enerji bilgi vaadi sembolünü simgeleyen hafifçe aşağı doğru eğilir. Onları ayrı ayrı ele alırsak, farklı yönlerin manevi nitelikleri hakkında konuşabiliriz.

KOÇ 'u temsil eden grafik sembolü, değiştirilmiş bir harf olan “V” harfine benziyor. Yorumlanması bir koç boynuzu veya hatta başın tamamı olarak düşünülebilir. Başka bir versiyona göre, önümüzde bir kişinin burun ve kaşlarının bir görüntüsüdür. Her durumda, ilerici güç, cesaret ve inisiyatif, yaşam arzusunun bir sembolüdür. Her neyse, Koç burcunda doğanlar inatçı ve inatçıdır. Başlangıçta yapan ve sonra düşünen insan kategorisine girerler. Kural olarak, söz konusu markanın temsilcileri geniş alınlara ve keskin yüz özelliklerine sahiptir. İlginçtir, kafa travmalarına daha yatkındır.

BOĞA BURCU

Zodyak işaretlerini (semboller) sırayla incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki Taurus. Resmi, bir daireye yerleştirilmiş iki boynuzu andırıyor. Bu nedenle, yine sadece bu sefer boynuzlu bir hayvanın başının tuhaf bir görüntüsü ile uğraşıyoruz - boğa. Çizim aynı zamanda inatçılığı sembolize ediyor, ancak onunla birlikte -boğanın kararlılığı, yavaşlığı ve bazen tembelliğini. büyük çoğunluğu dolgun ve yuvarlak doğar. İnce Boğa - Bu çok nadirdir. Sadece doğumda bazı güçlü faktörlerin doğum çizelgesini etkilediği durumlarda ortaya çıkarlar.

Boğa sembolü, iki zıt ilkenin karakteristiğidir - ruhun enerjisi olarak Ay, feminen prensibi geliştiren Ay ve güneş enerjisini sembolize eden Güneş, Ruh. Bu sebat, irade, gelişme bir işaretidir. Ruh, Boğa nın Tanrı'ya ve kozmosa değil, Dünya'ya ve Doğaya yakın olduğunu söyleyen Ruh'a hükmeder.Diğer şeylerin yanı sıra, bu insanlar doğasında var olan dayanıklılık ve dayanıklılık, kazandıkları saklanma ve saklama kabiliyeti, dolayısıyla ruhsal da dahil olmak üzere çok büyük bir enerji potansiyeli biriktiriyorlar.

İKİZLER BURCU

Yorumlanması oldukça kolay karakterlerden biri. İkizler sembolü , Romen rakamı ile ikiyi andırıyorlar. Ancak neden şaşırdın? İkizler, sembolü iki kişinin ebedi mücadelesini bir kişide kişileştiren burcun işaretidir. Bu takımyıldızın altında doğan insanların ikiyüzlü olarak kabul edilmelerine şaşmamalı. Ama sembolizme geri dönelim.

Bu durumda, uyumsuz olanı bağlayabilme yeteneği: Geçmişi ve geleceği algılayan, yükselen ve azalan bir Ay. İki kültürde, İkizler gelişme yolunu, aynı zamanda gün batımı ve düşüşü karakterize eder. Başka bir versiyona göre, bu sembol siyah ve beyaz, iyi ve kötünün gündüz ve gece birleşimidir.

İkizler, bir kural olarak, iki çözüm, iki soru arasında, çoğu zaman karşılıklı olarak birbirinden ayrılır. Aşırılıklara koşarlar: karanlığa veya ışığa, kötülüğe veya iyiliğe. Şu anda hangi İkizlerle iletişim kurduğunuzu belirlemek her zaman zordur. Kalabalığın içinde kolayca tanımlanmaları kolaydır - eylemleri kelimelerle çakışmayan kişiye dikkat edersiniz ve davranış her beş dakikada bir değişir. Genellikle aynı anda birkaç şey yaparlar, çabucak yemek ve hızlı konuşma özellikleri gibi...

YENGEÇ BURCU;

Bu karakter oldukça karmaşık. Dışa doğru, biri diğerinin üstünde olmak üzere, ters çevrilmiş iki virgülün benzeridir. Bu , sembolü dualiteyi kişileştiren burcun bir işaretidir. Bu kadınsı bir işaret. Grafik gösterimi, kadınlık, annelik, aynı zamanda sebat ve inatçı kavrama anlamına gelir.

Genel yorumda, Yengeç sembolü iki kasırga, iki başlangıç ​​olarak temsil edilir. Bu, yeni bir yaşamın yeniden doğuşu için gereklidir. Bir çizim genellikle bir yengecin kapanış pençesi olarak veya erkek ve dişi hücreleri birleştirme işlemi olarak algılanır.

Yengeç çok gelişmiş bir kadınsı prensibin bir işareti olduğundan, onun altında doğan erkekler genellikle etkilenebilir ve hassas doğalardır. Ek olarak, bu zodyak karakterinin tipik temsilcileri ailelerine ve özellikle annelerine bayılırlar, hiçbir koşulda onlara karşı çıkmazlar.

ASLAN BURCU ;

Bazen burçların işaretleri çok karmaşıktır. Örnek, bir ucunda bir daire bulunan eğri bir çizgidir. Zodyak burcunun bu orijinal sembolü kim? Elbette, Aslan mümkün olduğu kadar karmaşık bir tasviri de "sığdır". Kendinize hakim olun: Bir yırtıcı hayvanın kıvırcık ve tamamen asi bir yele olan yumuşak dalgalı bir çizgiyi hatırlatmıyor mu? Zarif ve rafine Lviv, koyu tabaklanmış cildi organik olarak tamamlayan ve bir kural olarak kahverengi gözler gibi lüks, kalın bukleler sayesinde büyük bir kalabalıktan kolayca ayırt edilebilir.

Bu sembolün zerafeti rafine aristokrasiyi, özgürlük sevgisini, hassasiyetini gösterir. Komik, ama bu işaretin güçlü ve gururlu temsilcilerine tabi olmayan tek bir şey var. Asılsız saçlarını bırakamıyorlar. Bir demir ile düzleştirilebilirler veya bir kıvrık demirle kıvrılabilirler, hatta sıkı bir düğüme bile bağlanabilirler, ama yine de, er ya da geç bir tanesi kopacaktır.

BAŞAK BURCU;

Pek çok uzman zodyak işaretleri sembollerinin, resimlerinin genellikle kendilerine ait olanları açıkça açıkça nitelendirdiğine inanmaktadır. Muhtemelen haklıdırlar. Başak, Dünya'nın öğelerini ifade eder. Tüm sistemdeki tek kadın o. Eski Yunan tanrıçası Demeter'i, Doğanın himayesini, mahsulü, doğurganlığı kişileştirir. İşte burada - Sağda düzgün bir kıvrılma ile "M" sembolü büyük harf olan Zodyak'ın burcu. Büyük olasılıkla, yaratıcıları kadınların üreme işlevini göz önünde bulunduruyorlardı.

Başaklar genellikle sağlıklı bir yaşam tarzı teşvik eder. Kendi ağırlık, beslenme, görünüm, sağlık açısından kritik öneme sahiptirler. Bakire'nin ilk cesur diyetleri icat ettiğini savundu.

TERAZİ BURCU;

Zodyak işaretleri grafik görüntüleri sadece karakteristik dış özellikleri değil, aynı zamanda insanların iç özelliklerini de vurguluyor. Bu ifade kolayca Terazi'ye atfedilebilir. Sembolleri yatay bir çizgide bir çeşit şapkadır. Bu, ölçeklerin kişileştirilmesidir (adaletin simgesi) ve sonuçta, bu işaret altında doğan herkes, her iki tarafı da dikkatlice dinleyerek herhangi bir çatışmayı çözebilecek hakimlerdir.

Hermetik, simyasal ve kabalistik doktrinlerde ölçekler, manevi ve fiziksel, göksel ve dünyasal ve İncil'de dış ve iç dünya arasındaki dengenin bölünmesinin bir simgesidir. Onlar bilgeliği tanımlarlar ve zıt bir ateşkes ile birliğe geri dönerler.

Bu işarete ait insanları çevrelerinde tanımak oldukça basittir. Sadece küçük bir çatışmaya başlamak ve partilerin argümanlarını ve argümanlarını ilk dinleyenlerin kim olduğuna dikkat etmek gerekiyor.

AKREP BURCU : yıldız işareti, sembol

Su Akrepleri, eski suçları iyi hatırlıyor (bu arada, herkes uzun zamandır unutuyor) ve bunları alma şansını kaçırmayacak. Latin harfi "M", sağda küçük bir ok ile biten, sadece zehirli bir iğneyi simgeleyen. Asla Akrep, intikam düşüncelerini itiraf etmez. En katı güvende tutulurlar.

YAY BURCU

Bir sonraki Zodyak karakteri Yay ve Sembolü yükseltilmiş bir yay ve okları açıkça gösteren zodyak işareti, rastgele nesnelere fırlatılır. Bu insanlar, çevrelerindeki insanlara ve kendilerine yakın olanlara dürüstlüklerinin okları ile, gururlarının neye zarar verdiğini düşünmeden, tamamen zarar verebilir. Okçular aşırı diplomasi ve inceliğe sahip değiller.

Bu sembolün geleneksel yorumunda kozmik olduğu için, hem kutsal hem de ilahi kökene layık olan hem fiziksel hem de manevi olan kusursuz bir insan fikrini ifade eder. Ok, manevi evrimin ve içsel dönüşümün bir sembolüdür.

OĞLAK BURCU

Sırada, simgesi gururlu ve hızlı bir dağ keçisinin karmaşık bükülmüş boynuzu olan Oğlak burcu. Bu bir versiyon. Diğeri boynuzların sadece “V” harfine benzeyen bir desen parçasını oluşturduğunu ve gerisinin efsanevi bir yaratığın kuyrukları olduğunu - var olmayan bir deniz keçisi olduğunu söylüyor. Her durumda, bu erken çocukluktan beri yılların ötesinde gelişen bilgeliğin kişileşmesidir. Ve ayrıca çizim, engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olan kararlılık ve cesaret anlamına gelir. İlginçtir, Oğlaklar yaşlanmaya karşı “yerleşik” bir direniş sistemine sahiptir. Her zaman yaşlarından daha genç görünürler.

Oğlak burcunun sembolü yukarı doğru bir özlem, ışığa ve hayata yükseliştir. Bu bir yandan. Ve diğer yandan - boşluğa hızlı bir düşüş. Bu, dağ zirveleri ve deniz derinliklerinde yaşayan yarı keçi yarı balık olan "canavar" ın ikiliği ile ifade edilir.

KOVA BURCU ;

Zodyak işaretleri genellikle düz çizgilerden oluşur. İstisna yok ve Kova. İki paralel kırık çizgi, hızlı akan su anlamına gelir. Diğerleri bunun elektriğin grafiksel bir tasviri olduğuna inanmaktadır. Sonuçta, Kova - Uranüs abode.

Her şeyi eleştirel bir gözle değerlendirerek, bu işaretin temsilcileri zodyak çarkındaki en zeki kişilerdir. Bunlar harika tartışmalar. İnanmıyor musun? Bir grup insanda, herhangi bir düşünceyi ifade edin ve size itiraz eden ilk kişi mutlaka Kova olacaktır. Ve kesinlikle değil çünkü kategorik olarak sizinle aynı fikirde değil. Tartışmasından uzak durması onun için zor. Bakış açısını değiştirmesi neredeyse imkansız.

SON OLARAK BALIK BURCU; İkili doğanın bu kişileşmesi bir şekilde İkizler sembolüne benzer. İki kıvrımlı çizgiyle tasvir edilen, farklı yönlerde iki balık. Ortada küçük bir segment ile bağlanırlar. Bir insanda yaşayan iki mücadele ruhunun parlak bir sembolüdür.

Zor ve çok hassas bir işaret. Bunun altında doğan insanlar, kural olarak kendi başlarına yaşarlar, sadece dünyayı anlarlar. Ama eğer Balıklar başıboş bir şekilde akıyorsa, çatışmalardan saklanıyorsa, o zaman yanılıyorsun! Çok hırslı, saldırgan ve hedeflerine ulaşmak için çok şey yapabilirler. Birkaç alaycı hilenin yardımıyla, ilişkileri geliştirmek için tüm girişimlerinizi ezberleyebilirler.

Bugün zodyakın gizemli işaretleri hakkında biraz daha fazla şey öğrenmeye çalıştık. Zodyak çemberinin tüm temsilcilerinin sembolleri, resimleri, tanımları ve anlamları, ve var oldukları sürece semboller ile bilinçdışındaki etkilerini durmadan konuşabilir, yeni anlamlar yaratarak kozmik puzzle I tamamlayabilirsiniz ....

ELİF TANIŞ

OKÜLT ARAŞTIRMACI

GRİFFİN ASTROLOJİ AKADEMİSİ.

Kaynakça

Wagoner,B. (2009), Symbolic Transformation: The Mind in Movement Through Culture and Society, Cultural dynamics of social representation series

Lagana,L. (2016), Jungian Aesthetics, Symbols and the Unconscious, University of Malta, Proceedings of ICA 2016

Cirlot, C.E. (1971), A Dictionary of Symbols, Routledge & Kegan Paul Ltd — Second edition

Atasağun, G. (2016), Sembol ve Sembolizm, İlahiyat Fakültes Dergisi, N.Erbakan Üniversitesi

Yılmaz, E.B. (2011), Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme, Bilig sayı:56, sayfa: 45–56,

esotericcosmos. sitesindeki bilgler ile derlenerek hazırlanmıştır.
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 74 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ASTROLOJİ VE TAROT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 37 23 2 12 68 33 81 +35
2 Fenerbahçe 37 20 7 10 68 38 70 +30
3 Konyaspor 37 20 10 7 65 44 67 +21
4 Başakşehir FK 37 18 11 8 53 35 62 +18
5 Alanyaspor 37 18 12 7 66 58 61 +8
6 Beşiktaş 37 15 9 13 55 47 58 +8
7 Antalyaspor 37 16 11 10 53 46 58 +7
8 Fatih Karagümrük 37 16 12 9 47 51 57 -4
9 Adana Demirspor 37 14 13 10 53 47 52 +6
10 Sivasspor 37 13 12 12 50 49 51 +1
11 Galatasaray 37 14 14 9 50 52 51 -2
12 Kasımpaşa 37 14 15 8 63 55 50 +8
13 Hatayspor 37 14 15 8 52 59 50 -7
14 Kayserispor 37 12 14 11 53 59 47 -6
15 Giresunspor 37 12 16 9 40 43 45 -3
16 Gaziantep FK 37 11 16 10 46 56 43 -10
17 Çaykur Rizespor 37 10 21 6 44 69 36 -25
18 Altay 37 9 21 7 37 53 34 -16
19 Göztepe 37 7 23 7 40 70 28 -30
20 Yeni Malatyaspor 37 5 27 5 27 66 20 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 35 20 8 7 60 35 67 +25
2 MKE Ankaragücü 35 20 8 7 54 30 67 +24
3 Bandırmaspor 35 19 12 4 56 34 61 +22
4 İstanbulspor 35 17 10 8 57 40 59 +17
5 BB Erzurumspor 35 16 9 10 55 40 58 +15
6 Eyüpspor 35 14 9 12 53 44 54 +9
7 Tuzlaspor 35 13 12 10 43 40 49 +3
8 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
9 Samsunspor 35 12 11 12 50 44 48 +6
10 Keçiörengücü 35 13 13 9 44 45 48 -1
11 Gençlerbirliği 35 14 15 6 42 50 48 -8
12 Boluspor 35 13 14 8 40 43 47 -3
13 Denizlispor 35 13 15 7 42 50 46 -8
14 Adanaspor 35 12 14 9 39 40 45 -1
15 Altınordu 35 14 18 3 44 60 45 -16
16 Bursaspor 35 11 16 8 42 53 41 -11
17 Kocaelispor 35 11 16 8 36 48 41 -12
18 Menemenspor 35 8 13 14 42 56 38 -14
19 Balıkesirspor 35 3 29 3 26 74 12 -48
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Antalyaspor vs Galatasaray
 20/05/2022 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 21/05/2022 Altay vs Kasımpaşa
 21/05/2022 Sivasspor vs Kayserispor
 21/05/2022 Beşiktaş vs Konyaspor
 21/05/2022 Yeni Malatyaspor vs Fenerbahçe
 22/05/2022 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 22/05/2022 Fatih Karagümrük vs Alanyaspor
 22/05/2022 Adana Demirspor vs Göztepe
 22/05/2022 Hatayspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Boluspor vs Altınordu
 20/05/2022 Tuzlaspor vs Samsunspor
 20/05/2022 Balıkesirspor vs Eyüpspor
 20/05/2022 Denizlispor vs BB Erzurumspor
 20/05/2022 İstanbulspor vs Bandırmaspor
 21/05/2022 Gençlerbirliği vs Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü vs MKE Ankaragücü
 21/05/2022 Bursaspor vs Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Somaspor 0 - 0 İnegölspor
 07/05/2022 Bodrumspor 1 - 2 Adıyaman FK
 07/05/2022 Van Spor FK 4 - 2 Niğde Anadolu FK
 07/05/2022 Sivas Belediyespor 1 - 0 Sakaryaspor
 07/05/2022 Çorum FK 3 - 2 Afjet Afyonspor
 07/05/2022 Bayburt Özel İdare Spor 1 - 0 Ergene Velimeşe
 07/05/2022 Sarıyer 3 - 1 Diyarbekir Spor
 07/05/2022 Ankaraspor 0 - 0 1461 Trabzon FK
 07/05/2022 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Turgutluspor
 07/05/2022 Serik Belediyespor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI