Bugun...Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

facebook-paylas
Güncelleme: 06-01-2022 15:13:01 Tarih: 04-01-2022 20:39

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

Dünya insanlarının bin yıllardır, sınır ve dil, din, ırk, cinsiyet, renk, düşünce farklılığı tanımayan, ortak değerleri ile Sanatın, karşı konulmaz gücüne inanarak, Marmaris’te bir araya gelen sanata gönül vermiş, sanatı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, sanatın toplumsal konudaki gelişme ve sosyal hayattaki yerini kavrayarak örgütlenmiş, kurumlaşmış sanatsever dostlar, amaçlarına daha etkin bir şekilde ulaşabilmek adına Marmaris Kültür ve Sanat Platformunu kurarak kenetlenmişlerdir.

“SÜRESİZ SANAT BİLDİRGESİ”

Değerli sanatçılar, sanatseverler, kentimizi yönetme uğraşında bulunanlar, aşağıda bilgilerinize sunduğumuz Marmaris Kültür ve Sanat Platformu Süresiz Sanat Bildirgesi, yoğun çalışmalar neticesi, geçtiğimiz yıllar içerisinde aydınların, sanatçıların, bir araya geldikleri, ortak akıl buluşmaları sonucunda oluşmuş ve  bu bilgilerin ışığında Marmaris’te halkımızın daha mutlu yaşaması, turizmin nitelikli gelişmesine yön verecek çalışmalarınızda,  size yardımcı olmak üzere görüşlerinize sunulmuş bulunmaktadır.

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu geleceğin sanatçıları arasında Marmarisli gençlerin de olması, Marmaris’te yaşayan insanların, sanatın ufuk açan gücünden yararlanması, sanatın egemen olduğu bir yönetim anlayışı sonucu bölgemizde, ülkemizde ve Dünya’da sevgi, barış, huzur ve hoşgörü çiçekleri açması, Marmaris’in Dünya Turizminde bir kültür ve sanat şehri olması adına kent yönetimine talip olan politikacılar ve yerel idareler ile hükümete iletilmek üzere bir Kültür Sanat Politikası belirleyerek bu konuda izlenecek yol haritası için, acil olarak uygulanmaya konması gereken bir “Marmaris’te Kültür Sanatın Gelişimi İçin Öneriler” dosyasını hazırlama kararı almışlardır.

Marmaris’te Kültür Sanatın Gelişimin Önerileri

1)Yerel yönetimler sanata, kültüre öncelik verecek projelere destek olmalıdır. Bunun için:

a- Yerel Yönetim bütçesine Kent adına özgün sanat yapıtları oluşturmak için bir ödenek konmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır.

Gerekirse bu konuda Ulusal ve Uluslararası Sanat Çalıştaylarına ev sahipliği yapılarak kentin sanat eserleri ile donanması sağlanmalıdır.

b- Sanatçılar Yerel Yönetimin sunduğu olanaklardan ayrımsız olarak yararlanmalıdırlar

 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sanat amaçlı kurumların etkinliklerini halka duyurmaları için gerekli olan, kente yakışır estetikteki kültür totemleri, panolar ve Billboard-durak reklam panolarının sanat etkinlikleri duyurumu için tahsisleri kesinlikle sağlamalıdır. Eğer bu panolar Belediye tarafından ihale yapılıyorsa, ihale şartları içerisinde bu özel tahsis şartı (belli oranda) mutlaka yer almalıdır. Bu planın gerçekleşmesi için mutlaka yerel yönetim tarafından  Kültür Müdürlüğü kadrosunun sanat insanları danışmanlığı ile takviye edilerek gerçek işlevinde hizmet vermesinin sağlanması esastır.

c)Yerel yönetimler kent estetiği için mimari projelerde  sanatsal objelere yer verilmesini yatırımcılara önermeli ve teşvik etmelidir.

d) Marmaris Kent Belleğini muhafaza edecek ve gelecek nesillere taşıyacak olan bir Kent Müzesi projesi acilen hayata geçirilmelidir.

2-Güzel Sanatlar-Tiyatro-Bale ve Müziğin tüm dalları ile Edebiyat, Fotoğraf ve Sinema alanında eğitim verilmesi için kaynak ve bütçe tahsisi bu konuda ilgili bakanlıklar, belediye, sivil toplum kuruluşu, vakıf, AB mevzuatlarının araştırılması için Marmaris Kültür Sanat Platformunda bir Proje Geliştirme birimi kurulması, bu birimin ilgili Oda, Meslek Birlikleri, Yerel Yönetim ve İdare ile işbirliği yaparak projeleri hayata geçirilmesi gereklidir.

5- Kent mobilyalarında ve peyzajında sanatsal yapıtlara yer verilmelidir. Sanat Sokağı adı altında açılan ve işporta sokağına dönüşen uygulamalar sona erdirilmelidir. Sanatçıların yapıtlarını değerlendirebilecekleri bir sanatçı parkının, tüm sivil toplum kuruluşlarının ofislerinin oluşturduğu bir meydanın avlusunda yer alması son derece yararlı olacak, böylece etkinlikler güç birliği ile yapılarak birlikte çalışma kültürü kentimize hakim olabilecektir.

6- Kenti yönetenler en az ayda bir kez Marmaris Kültür ve Sanat Platformu toplantısına bizzat ya da temsilcileri ile katılmalıdır. Kent yöneticileri en az ayda bir kez, bir konser, bir tiyatro izleyerek ve açılan sergileri, ziyaret ederek halka örnek olmalıdır.

7- Yerel Yönetimler, Oda’lar, Meslek Birlikleri, Kamuya hizmet veren tüm yerler, birer sanat galerisi niteliğinde düzenlenerek halkın sanatla tanışması, buluşması sağlanmalıdır.

8-Marmaris’e gönül vererek yerleşen, burada yaşayan sanatçılara iş anlamında öncelik verilmesi sağlanmalıdır ki, bu güne kadar olduğu gibi sanatçılarımız Marmaris’te kalsın, küsüp başka yerlere gitme ihtiyacını hissetmesinler.

9- Kamu, STK, Parti, Hastane, Okul, Bankalar ve özel kuruluşların anı, açılış, armağan, teşekkür törenlerinde verilen plaket bütçesinde, sanat eserlerine yer vermeleri bu konuda yaratıcı ve özgün eserleri tercih etmeleri, sanatçılarımızı teşvik edecek onlara ekonomik anlamda katkı vererek, kentimizin kaliteli sanat eserleri ile anılmasını sağlayacak olan seçkin objelerin üretilmesi olanağını sağlayacaktır.

10- Sanatçı konusunda sınırlı ama çok seçkin insan kaynaklarına sahip Marmaris’te çeşitli konulardaki görüş ayrılıkları yüzünden parçalanmış ve zayıflatılmış yapının tekrar bir araya gelmesi Marmaris Sanat Korosunun sesinin çok daha güçlü çıkmasını sağlayacak ve sanatçılarımıza çok daha fazla yurtiçinden ve yurtdışından alkış getirecektir. Bunun için kendi konusunda ihtisas sahibi olan kurumların Marmaris adını taşıyan her etkinlikte, güç birliği yapılması konusunda Marmaris Kültür ve Sanat Platformunda prensip kararı alınmıştır. Turizm ve Sanat etkinlikleri projesi bu amaçla üretilmiş olup, kent dışı turneler ile de kentin tanıtımına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

11-Marmaris’te sanatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına, yerel ve ulusal medyanın desteğini almak bu konuda haber ve program yapacak eğitimli kadrolar oluşturmak şart olup görsel, yazılı ve internet basınını bu konuda bilinçlendirmek adına Marmaris Kültür ve Sanat Platformu bünyesinde ilgili sivil toplum kuruluşu işbirliği ile bir iletişim birimi kurulması planlanmıştır. Bu şekilde Marmaris ulusal ve uluslararası basının gündemine daha sık ve olumlu bir şekilde kültür – sanat haberleri ile gelebilir.

12-Marmaris tanıtımında mutlaka Kültür ve Güzel Sanatlar olgusu yer almalıdır. Bundan böyle Marmaris bu konudaki eserleri, festivalleri ile de anılmalıdır. Bunu sağlamak adına gerek ulusal gerekse de uluslararası Marmaris’in katılacağı turizm fuarlarında sanatçılara ve yapıtlarına yer verilmelidir.

13-Sanatla ilgili kurum ve kuruluşların aldıkları Ulusal ve Uluslararası davetlere Marmaris’i temsil edebilmek için katılmaları adına manevi ve maddi destek sağlanmalıdır. Bu konuda Marmaris’te çok başarılı çalışmalar gerçekleştiren Korolar ve Müzik toplulukları bulunmaktadır.

14-Bölgemizde gerçekleşen sanat ve kültür etkinlikleri projelerine destek verilmeli, bütçe ayrılmalı devamlılığı ve gelenekselleşmesi için çaba sarf edilmelidir. Bu konuda var olan etkinliklerin yanı sıra daha birçok Uluslararası nitelikte festival, kültür ve güzel sanatlar fuarları Marmaris’e kazandırılmalıdır.

15- AB desteği almak üzere Kültür ve Sanat Platformu tarafından hazırlanan projeler yerel yönetimler, Odalar ve Meslek Birlikleri,manevi ve maddi katkı koyarak ortak olmalıdır.

16- Marmaris Kültür ve Sanat Platformu, Kültür ve Sanat etkinliklerinin halka ulaşması adına kent yönetiminden ilan panoları ve etkinlik biletlerinin satışı için en merkezi yerinde bir kültür-sanat danışma ofisi oluşturulması, kültür-sanat duyurularının daha etkin bir şekilde yapılması için kent meydanına elektronik bir dev ekran konması, halkın sanat etkinliklerine daha yoğun bir şekilde katılımını sağlayacaktır. Bu iş için 19 Mayıs Meydanında Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak yararlanabileceği bir alan tahsisi yapılmalıdır.

17-Marmaris Kültür Sanat Platformu bünyesinde İnternet tabanlı yeni sosyal site kurulacak ve tanıtılacaktır. Bu site sayesinde Sanat ve tasarım akademisyenlerinin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunabilecekleri yeni bir dijital platform hayata geçirilecektir. Bu şekilde, sanata ilgi duyan bireylerin,öğrencilerin, sanatçıların, kültür ve sanatseverlere ortak bir paylaşım ortamı sağlanacak ve Marmaris’in adı kültür ve sanatın sanal ortamında da gündemde olacaktır.

18-Kültür ve Sanat turizminin Marmaris’te gelişmesi teşvik edilmeli bu programın uygulanmasıyla Marmaris edebiyatçıların, güzel sanatlar mensuplarının ve sinemacıların eserlerini ürettikleri bir sanat şehri haline gelmelidir. Konusu Marmaris’te geçen roman ve sinema filmleri için her türlü destek sağlanmalıdır. Kültür ve Sanat adına yapılacak festivaller için kenti yönetenler tarafından sanatçılara davet çıkarılmalı yol ve konaklama giderleri için bütçe ayrılarak katkı konmalıdır. Büyük özverilerle 5 yıldır başarı ile gerçekleştirilmekte olan Marmaris Kısa Film Festivali desteklenmeli ve kurumsallaşması sağlanmalıdır. Ayrıca Marmaris’in son açık hava sineması olan Hayal Perdesi’nin (İçmeler) ardından eksikliği hissedilen Marmaris’e turizm sezonu boyunca seçkin filmler ile hizmet verecek ve festival etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir açık hava sineması en kısa zamanda kazandırılmasını dilemekteyiz.

19 -Marmaris Kültür ve Sanat değerleri envanterinin çıkarılması, var olan değerlerin kamuoyuna tanıtılması ve onlardan yararlanılması sağlanmalıdır.

20- Marmaris’in sanat ve kültür etkinliklerinin yıllık programının oluşturulması sonucu büyük masraflarla düzenlenen festivallere, etkinliklere, uluslararası anlamda bir katılım sağlayacaktır. Bu etkinlikler programının turizme hizmet veren seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin kataloglarında yer alması ise Marmaris’e olan rezervasyon talebini arttırarak bölgenin turizm ekonomisine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Çok dilli turizm yapılan Marmaris’de sanat etkinlikleri de çok dilli olarak tanıtılmalıdır.

21- Kalimerhaba Derneği – Marmaris Kültür Merkezi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan “Kültür ve Sanat Turizmi” programına konu ilgili tüm kurumlar destek vermeli, konaklama sektörü ve seyahat acenteleri tarafından katkı konarak geliştirilmelidir. Bu konuda 19 Mayıs Meydanında bulunan Halk Aş tarafından isletilen Halk Kafe halkın sanatla buluştuğu bir nokta olarak hizmetine devam etmeli burada oluşturulan sergiler halka Marmaris Belediyesi tarafından duyurulmalıdır.

22- Marmaris Kültür ve Sanat Platformu Sanatın halkla buluşması adına bölgemizde bulunan köy okulları ve meydanlarına Sanat Turneleri düzenleyecek, Köyde Sanat programı ile gösteri ve sanat eğitim programlarını köylere ulaştıracaktır.

Bu konuda sanatçıların transferi ve yeme içme konularında gereken destek ilgili kurumlardan talep edilecektir.

23- Turizm Bakanının Marmaris’i ziyareti sırasında “Niçin Marmaris Turizmi yerinde saymaktadır” sorusuna karşılık olarak kendisine söylenen “Sizin Bakanlığınızın adı Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. bugüne kadar Marmaris’te ise sadece turizm yapılmıştır. Kültürsüz turizm de bu kadar olur” yanıtının ayıbından en kısa zamanda Marmaris’in kurtulması adına, gereken önlemlerin hep birlikte alınması, bundan böyle Marmaris’te turizme hizmet veren bütün tesislerin turizmin amacına uygun olarak dünya insanları arasında kültür alışverişini gerçekleştirecek birer sanat galerisi haline gelmesi, kentin her yerinde Sokak Müziği için canlı performans noktaları oluşturulmalı, uygulamalı sanat atölyesi çalışmalarının yapılarak halkın sanatla buluşması, sanatı tanıması, sanatı sevmesi sağlanmalıdır. Bunun için gerek yerel idare gerekse de yerel yönetimler tarafında sanata bütçe ayrılması  Kent Konseyi bünyesinde kültür ve sanatın sivil toplum temsilcilerinin ayırımsız bulunması Marmaris’in bir kültür sanat şehri olarak turizme hizmet vermesi yolunda öncelikli olarak alınacak kararlardır,

Ortak akıl kültürü olmadan Marmaris’in bir adım dahi ileri gidemeyeceği geçmiş yılların yönetim anlayışı sonucu gelen verimsizlikle iyice anlaşılmıştır.

24)Kent Belleğini muhafaza edecek, kentte üretilmiş tüm malzemeleri muhafaza edebilecek, kültür ve sanat yapıtları ile belge, kitap, fotoğraf, müzik, arşivi yanı sıra enstrüman, giysi ve yaşamda kullanılan eşyalar, mutfak kültürü ve diğer tüm değerleri kapsayacak Marmaris’e gelen konukların ziyaretine uygun şekilde uygulamalı olarak hizmet verecek bir “Marmaris Evi şeklinde düzenlenmiş Marmaris Kent Müzesinin” en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Marmaris Kültür Sanat platformu tarafından bir “Proje Geliştirme Komitesi” kurulmuş olup, bu konuda yer tahsisi, proje çizimi, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek en kısa zamanda platformun genel kurulunun onayına sunulacaktır.

25) Marmaris için büyük bir kazanç olan ve yöneticilerin ilgisizliği yüzünden kapanan Halıcı Ahmet Urkay Müzesinin yeniden kente kazandırılması, turizmin hizmetine sokulması için çaba harcanması bu konuda kamuoyu duyarlılığının artması adına çalışmalar yapılması gereklidir..

26) Bu önerilerin gerçekleşmesi adına gerek yerel idare ve yerel yönetimler, gerekse de özel kuruluşlar için Marmaris Kültür Ve Sanat Platformu tarafından bilgi dosyaları hazırlanması ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmak üzere bir komite oluşturulması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

27) Marmaris’te bu güne kadar sürekli olarak popüler kültürün konserlerinde kaynaklarını tüketen ve bu durum sonucu kent içindeki kültür sanat dinamiklerine sürekli bütçem kalmadı mazeretini üreten Yerel Yönetimlerin uyarılarak bu konserlerden bir, ikisinin bütçesi ile Marmaris’e kalıcı bir Kent Orkestrası kazandırılabileceği ve bu orkestranın her hafta bir gün konser vererek 2 konser bütçesine 52 konser yapılabileceği ve Marmaris adını taşıyan bu Kent Orkestrasının yurt içi ve yurt dışı festivallerde Marmaris’in tanıtımına katkı koyabileceği anlatılmalıdır.

28) Kalimerhaba Derneğitarafından düzenlenerek  16 yıldır aralıksız düzenlenen dünyanın en uzun süreli, konusunda ülkemizin en kapsamlı festivali olan Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali artık kentle bütünleşmiş kentimizin  sanat dünyasında marka olan bir festivali olarak bu güne değin eş zamanlı olarak yapıldığı Muğla – İzmir – İstanbul – Marmaris haricinde yurt dışına da açılarak devam etmesi için kent adına sahip çıkılması ve  devam ettirilmesi gereklidir.

29) Marmaris Belediye Meclisince kararı alındığı halde bir türlü hayata geçirilmeyen  Uluslararası Müzik Klipleri Şarkı Yarışması Festivalinin en kısa zamanda yapılması için Marmaris Kültür ve Sanat Platformu tarafından prensip kararı alınarak bu konuda bir Festival Komitesi kurulması kararlaştırılmıştır.

Marmaris Filarmoni Derneği  tarafından 15 yıldır düzenlenen Marmaris Müzik Festivalinin geliştirilerek desteklenmesi ve uluslararası müzik gruplarının katılımının sağlanması Marmaris Kültür ve Sanat Platformunun öncelikli hedefleri arasındadır. Ayrıca MAKSAD tarafından düzenlenen Marmaris Bale Günleri etkinliğinin tekrardan Marmaris’e kazandırılmasını da arzu etmekteyiz.

30) ŞİİR FESTİVALİ:  İlki 2009 yılında Kalimerhaba Derneği tarafından 12 Ülke 40 Şairin katılımı ile gerçekleştirilen 1. Uluslararası Marmaris Şiir Festivali’nin daha da gelişerek gelenekselleşmesi adına çalışmalar başlanması kararlaştırılmıştır.

Tabii ki gönül, olanak olduğu takdirde bir Marmaris Şehir Tiyatrosu ve Marmaris Belediye Konservatuvarının da şehrimize kazandırılmasından yanadır.

 

 Sonuç; Geldik 2022 yılına; İlk toplantısını 2009 yılında gerçekleştiren ve ortak akıl kültürü ile oluşturulan 1. Sanat Bildirgesi o tarihte yönetimde olan tüm birimlere iletilmiş olmasına rağmen halen bu konuda Marmaris tarafından kat edilen yol Bir Dünya Turizm Şehri Marmaris için yeterli olmayıp, günümüzde  kentimizde uluslararası etkinliklere kucak açacak donanımda ve kapasitede bir Kültür ile Fuar ve Kongre Merkezi bulunmamaktadır.

29 Ekim 2020 itibarı ile “ 12. Sanat Bildirgesini” hazırlamış bulunan Marmaris Kültür ve Sanat Platformu, uğraşını “Cumhuriyet’in Temeli Kültürdür” ilkesi ile özdeşleştirerek çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüş nihayet Süresiz Sanat Bildirgesini oluşturarak konu ile ilgili tüm kişi ve kurumlarla ayırımsız görüşme yapma kararı almıştır.

Bu bağlamda başta Muğla Üniversitesi olmak üzere tüm bilimsel kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.

Ancak, Yerel yönetim ve idarelerle yapılan çalışmalarda sanatın özgürlüğüne asla müdahale edilmemesi esastır. Sanata ayrılacak katkı, asla bağlayıcı bir destek değil, sanata gösterilen saygının ve toplumsal gelişmedeki gerekliliğinin ifadesi olmalıdır.

Sanat özgür kaldığı müddetçe sanattır…

Saygılarımızla

Marmaris Kültür ve Sanat Platformu

Sanat Bildirgesinin hazırlanmasına, sanatçıların yanı sıra katkı koyan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumlar:

Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği – Marmaris Kültür Merkezi,

Marmaris Filarmoni Derneği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Derneği, Sığla Kültür Sanat Çevre Derneği, Kültür Kentleri Birliği

Katılım ve Bilgi için:

Sekretarya Telefonları: +90((532) 3148838

umuriko@hotmail.com

Marmaris / Muğla / TÜRKİYE
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 177 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Marmaris Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 21 15 1 5 38 15 50 +23
2 Konyaspor 20 11 3 6 32 16 39 +16
3 Başakşehir FK 20 10 6 4 30 20 34 +10
4 Adana Demirspor 21 9 5 7 30 24 34 +6
5 Fenerbahçe 21 9 6 6 33 26 33 +7
6 Beşiktaş 21 9 7 5 33 30 32 +3
7 Hatayspor 20 10 8 2 28 26 32 +2
8 Gaziantep FK 21 9 8 4 27 28 31 -1
9 Sivasspor 21 7 5 9 28 21 30 +7
10 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 29 30 30 -1
11 Alanyaspor 20 8 7 5 30 32 29 -2
12 Kayserispor 21 7 7 7 29 29 28 0
13 Galatasaray 20 7 7 6 24 24 27 0
14 Giresunspor 20 7 9 4 20 19 25 +1
15 Antalyaspor 21 6 10 5 22 32 23 -10
16 Göztepe 21 5 10 6 24 29 21 -5
17 Kasımpaşa 20 4 10 6 22 29 18 -7
18 Altay 20 5 12 3 23 33 18 -10
19 Çaykur Rizespor 21 5 13 3 19 38 18 -19
20 Yeni Malatyaspor 21 4 14 3 17 37 15 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 20 13 4 3 35 16 42 +19
2 MKE Ankaragücü 20 13 4 3 32 15 42 +17
3 BB Erzurumspor 19 11 4 4 33 22 37 +11
4 Eyüpspor 19 10 4 5 30 22 35 +8
5 Bandırmaspor 20 10 7 3 32 20 33 +12
6 İstanbulspor 20 10 7 3 30 25 33 +5
7 Adanaspor 19 8 6 5 23 20 29 +3
8 Samsunspor 18 7 5 6 26 23 27 +3
9 Gençlerbirliği 19 8 9 2 23 26 26 -3
10 Manisa FK 20 7 9 4 22 26 25 -4
11 Boluspor 19 6 7 6 21 21 24 0
12 Tuzlaspor 19 6 7 6 19 19 24 0
13 Kocaelispor 20 7 10 3 20 25 24 -5
14 Menemenspor 20 5 7 8 23 33 23 -10
15 Keçiörengücü 19 6 9 4 27 32 22 -5
16 Altınordu 19 7 11 1 26 38 22 -12
17 Bursaspor 19 5 10 4 23 31 19 -8
18 Denizlispor 20 5 11 4 19 30 19 -11
19 Balıkesirspor 19 2 15 2 14 34 8 -20
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Altay vs Alanyaspor
 16/01/2022 Giresunspor vs Kasımpaşa
 16/01/2022 Hatayspor vs Galatasaray
 18/01/2022 Gaziantep FK vs Yeni Malatyaspor
 18/01/2022 Konyaspor vs Adana Demirspor
 18/01/2022 Fatih Karagümrük vs Beşiktaş
 19/01/2022 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 19/01/2022 Göztepe vs Sivasspor
 19/01/2022 Kayserispor vs Başakşehir FK
 19/01/2022 Fenerbahçe vs Altay
 19/01/2022 Trabzonspor - Giresunspor Trabzonspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 19/01/2022 Fenerbahçe - Altay Altay ligdeki son 13 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 20/01/2022 Galatasaray - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 21/01/2022 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Beşiktaş ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 21/01/2022 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Yeni Malatyaspor ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 22/01/2022 Antalyaspor - Gaziantep FK Antalyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 22/01/2022 Sivasspor - Fenerbahçe Sivasspor ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 22/01/2022 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Adana Demirspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Adana Demirspor yenilmez
 22/01/2022 Başakşehir FK - Göztepe Başakşehir FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Başakşehir FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Keçiörengücü vs Eyüpspor
 16/01/2022 Tuzlaspor vs Altınordu
 16/01/2022 Balıkesirspor vs Samsunspor
 16/01/2022 Bursaspor vs BB Erzurumspor
 17/01/2022 Gençlerbirliği vs Adanaspor
 21/01/2022 Samsunspor vs Kocaelispor
 22/01/2022 Manisa FK vs Gençlerbirliği
 22/01/2022 Ümraniyespor vs Menemenspor
 22/01/2022 Altınordu vs İstanbulspor
 22/01/2022 MKE Ankaragücü - Denizlispor MKE Ankaragücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  MKE Ankaragücü yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Adıyaman FK vs Van Spor FK
 16/01/2022 Afjet Afyonspor vs Bodrumspor
 16/01/2022 Diyarbekir Spor vs Çorum FK
 16/01/2022 Ergene Velimeşe vs Sarıyer
 16/01/2022 İnegölspor vs Ankaraspor
 16/01/2022 Niğde Anadolu FK vs Somaspor
 16/01/2022 Sakaryaspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 16/01/2022 Serik Belediyespor vs Kahramanmaraşspor
 22/01/2022 Ankaraspor vs Niğde Anadolu FK
 22/01/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Turgutluspor
 22/01/2022 Sarıyer - Sakaryaspor Sakaryaspor ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi  Sakaryaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/01/2022 Artvin Hopaspor vs Kahta 02 Spor
 16/01/2022 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Nevşehir Belediyespor
 16/01/2022 Karaman Belediyespor vs Çatalcaspor
 16/01/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Erbaaspor
 22/01/2022 Çatalcaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 23/01/2022 Batman Petrolspor vs Fatsa Belediyespor
 23/01/2022 Belediye Kütahyaspor vs Bursa Yıldırımspor
 23/01/2022 Elazığspor vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 23/01/2022 Erbaaspor vs Arnavutköy Belediye
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI