Bugun...1 MAYIS DATÇA'DA KUTLANDI

Datça Demokrasi Platformu Basın Açıklaması yaptı.

facebook-paylas
Güncelleme: 01-05-2021 15:18:07 Tarih: 01-05-2021 14:05

1 MAYIS DATÇA'DA KUTLANDI

Pandemi nedeniyle, bazı yasaklar ve kurallar neticesinde 1 Mayıs işçi bayramı istenildiği gibi yoğun kalabalıklarla kutlanamadı.
Tüm ülkede olduğu gibi, Datça'da da kutlamalar, zayıf geçti. 

 


Kutlamaya katılan CHP ve HDP'liler, birbirlerinden uzak durarak bir araya gelmemeye özen gösterdiler.  
Kutlama yapılan günün anlam ve ehemmiyetini belirten açıklamalarla sona erdi.

 

Datça Demokrasi Platformu Basın Açıklaması yaptı.
İnsanlık tarihinin en büyük salgınlarından biri devam ederken girdiğimiz ikinci 1 Mayıs'tayız. 1886 yılında Chicago’da 8 saatlik iş günü talebiyle başlayan mücadelenin öncülüğünü yapan anarşist işçilerin bir komplo sonucu idam edilmesi nedeniyle, 1889 yılındaki 2. Enternasyonal toplantısında 1 Mayıs, “İşçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü” ilan edilmiştir. O tarihten bugüne “1 Mayıs” tüm dünyada kapitalist sömürü düzenine karşı işçi sınıfının mücadelesinin simgesel günlerinden biridir. Düzenin sıvasının iyiden iyiye döküldüğü pandemi koşullarında 1 Mayıs’ın simgesel önemi daha da artıyor.

Kapitalist üretim ve dağıtım ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni koronavirüs pandemisi, çalışma ve yaşam koşulları ile sağlık hizmetine erişimdeki muazzam eşitsizlik nedeniyle dünyanın her yerinde işçilerin, yoksulların daha fazla hasta olmasına ve ölmesine neden oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre 2020 yılında 741'i Covid-19 nedeniyle olmak üzere en az 2427 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yine İSİG raporlarına göre Türkiye genelinde Covid-19 nedeni ile yaşanan ölümlerin yüzde 95’i işçi sınıfı bileşeni, yani işçiler, aileleri veya emekliler.

Salgın boyunca yeterli ekipman olmadan, gece gündüz, çoğu zaman ailelerini dahi göremeden, fedakarca mücadele eden sağlık emekçileri ise bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerin başındaydı. Halkı uyarma görevlerini yerine getirdiklerinde veya haklarını aradıklarında ise onlara reva görülen tehditler ve polis saldırıları oldu. Pandemi süreci aynı zamanda toplumsal muhalefete ve toplumun farklı kesimlerine yönelik devlet baskısının ve polis şiddetinin arttırılmasının bahanesi olarak kullanıldı. Bu dönemde LGBTİ+'lara ve göçmenlere yönelik nefret ve şiddet bizzat egemen güçler tarafından körüklenmiş, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinerek kadınların sınırlı kazanılmış haklarına yönelik saldırılar sürmüş, HDP'ye dönük saldırılar kapatma girişimi, operasyonlar ve hukuksuz tutuklamalarla devam etmiştir.

Aşılama çalışmalarının başlamasıyla bu düzenin, akıl ve insanlık dışı olduğu bir kez daha görüldü. İlaç tekellerinin patent hakkını, milyarlarca insanın yaşam hakkının önünde tutan düzen ülkeler arasında aşılama konusunda büyük bir adaletsizlik yaşanmasına neden oluyor. Bazı ülkeler nüfusunun birkaç katına kadar yetecek aşı stoklarken, bazı ülkelere hiç aşı ulaşmaması ancak böylesi vahşi düzende mümkün olabilir. Oysa her yerde zenginliği ve iktidarı elinde tutan bir azınlık aşıya ulaşmada öncelikliyken, kalabalık ve yeterli önlemler alınmayan iş yerlerinde çalışmak, hınca hınç toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan milyarlarca emekçi hala aşıya ulaşamadı. Tüm dünya nüfusunun en az %60-70’i aşılanmadan pandeminin sona ermesi mümkün değilken, dünyanın büyük bir çoğunluğunu aşıdan mahrum bırakan bu eşitsizlik, aynı zamanda kapitalist düzenin akıl dışılığının da göstergesi.

Bu salgın yaşadığımız sorunları doğurmadı, olsa olsa var olan sorunları daha da görünür ve katlanılmaz hale getirdi. Covid-19 Pandemisi; doğayı talan eden, binlerce yıldır insan müdahalesinden uzak doğal alanları dahi gitgide yağmayan ve vahşi hayvanları gıda endüstrisi için birer meta haline getiren kapitalist barbarlığın dolaysız sonucu. Ve konunun uzmanlarının belirttiği gibi, vahşi yaşam yönelik bu saldırganlık devam ettikçe ve kapitalist üretim ilişkilerinin sonucu olan küresel ısınmayla buzullar eridikçe insanlığın bugüne kadar karşılaşmadığı yeni virüs türleri ile tanışmamız kaçınılmaz olacak. Tüm bunlar insanlığı tehdit eden asıl pandeminin kapitalizm olduğunu gösteriyor.

Kapitalizm denen bu kokuşmuş düzen dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca emekçi için her zaman sömürü, yoksulluk, açlık, baskı, savaş, zorunlu göç ve doğanın fütursuzca talanı demektir. Ancak bugün kapitalist sömürü ve yağma düzenine karşı mücadele, insanlığın ve hatta bütün olarak dünya üzerindeki yaşamın varlık yokluk mücadelesi haline gelmiştir. Bu yüzden iş yerlerindeki sömürüye karşı mücadeleler, barınma, sağlık ve gıda gibi temel haklar için verilen mücadeleler, kentlerin ve doğal yaşamın talanına karşı mücadeleler bir bütünün parçaları haline gelmiştir. Bizler bugün bu anlayışla, Gebekum’dan Kargı’ya, doğayı ve yaşam alanlarımızı talan etmeye çalışanlara karşı Datça’yı savunuyoruz.

Bunu yaparken, İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına, İkizköy’de termik santrale, Munzur Vadisi’nin yapılaşmasına, Cudi’de ormanlık alanların yakılmasına, İstanbul’da kanal projesine karşı mücadelelerin de, iş yerlerindeki işçi grev ve direnişlerini de, kadınların erkek şiddetine karşı ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için sürdürdükleri eylemlerin de, üniversite öğrencilerinin kayyum rektörlere ve polis şiddetine karşı direnişini de sahipleniyoruz. Yalnızca yaşadığımız topraklarda değil, dünyanın dört bir yanında, milyonlarca insanın sömürüye, yoksulluğa, kötü yaşam ve çalışma koşullarına, devlet baskısına, polis şiddetine, ırkçılığa ve yaşamlarımızı her geçen gün daha da çekilmez halegetiren sayısız soruna karşı giderek yayılan mücadelelerini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz.

Yeme içme, eğlence, müzik başta olmak üzere bir çok sektörde aylardır işsiz olan ve herhangi bir destekten yoksun bırakılan on binlerce insan açlıkla sınanmakta, çareyi intihar etmekte bulanlar artık haberden bile sayılmamaktadır. Bugün Datça’da da nüfusun önemli bir kısmının geçim kaynağı olan bu sektörlerde çalışanların da dahil olduğu milyonlarca kişi işsizken, işi olanlar güvencesiz, tedbir alınmadan ve hastalıkla burun buruna çalışmak zorunda bırakılıyor.

Bu koşullarda iktidar, pandemi sürecini başından bu yana bilimsel dayanağı olmayan yarım yamalak tedbirlerle geçiştirmeye çalışmaktadır. “Çarklar dönsün” diye tarif edilen politikalarla hedefin sermayenin kârlılığını sürdürmesinden başka bir şey olmadığı açıktır. Pandemi döneminde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bir çok kapitalist şirketin kârı artarken, gelir dağılımındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Çarklar patronlar için dönmüş, birçok büyük şirket pandemi döneminde kârlarını arttırmıştır. Oysa işsizler ordusuna her gün binlerce kişi eklenirken, çalışanların ücretleri enflasyon karşısında her geçen gün erimektedir. Bugün ülkenin %60’ı asgari ücret ve altında gelire sahiptir.

Bu arada bilimsellikten uzak, insanların hayatını hiçe sayan politikaların sonucu olarak, vaka sayıları hızla artmış, her gün 300’den fazla kişi hayatını kaybetmeye başlamıştır. Aşı çalışmaları ise ayrı bir fiyasko haline dönüşmüştür. Toplumun henüz %10’u bile aşılanmamış ve öncelik, risk grubuna göre değil, iktidara yakınlığa, şöhrete ve zenginliğe göre belirlenmiştir. Önceki gün ise sağlık bakanı utanmadan “Aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay güçlük yaşanacak.” açıklaması yapabilmiştir. Böylesi bir dönemde bile bütçenin önceliği, insanların sağlığı, yaşam hakkı veya işsizlikle karşı karşıya kalanların desteklenmesi değil savaş ve “iç güvenlik” politikaları olmuştur.

Sonuç olarak, bugün iş yerlerinde tedbir yok, milyonlarca kişiye aşı yok, işsizlere destek yok ama pandemi önlemi adı altında keyfi yasaklar var. AKP’ye lebalep kongreler yapmak, patronlara Kod-29 bahanesiyle işçileri işten çıkarmak, erkeklere kadınları öldürmek, aç gözlü şirketlere doğayı talan etmek serbest.  Parti kapatmak, sesi fazla çıkanı içeri tıkmak, LGBTİ+’lara, göçmenlere ve azınlıklara nefret kusmak, hatta şiddet uygulamak da serbest. Doğru düzgün bir sağlık tedbiri olmayan iş yerlerinde çalışmak, hınca hınç dolu da olsa toplu taşıma araçlarını kullanmak yalnızca serbest değil, zorunlu. Ama açık havada dolaşmak, sosyalleşmek, evinde içki içmek yasak. Çoktan aşı olmuş olsalar da 65 yaş üstündekiler eve 20 yaş altındakilere sokağa çıkmak yasak. Ama çalışıyorlarsa serbest. Çocuk işçilik… O da serbest. Yani yaşamak yasak ama çalışmak serbest. Zannediyoruz ki muktedirler “Çalışmak özgürleştirir.” diye düşünüyorlar.

Söylemeye gerek yoktur, eylem yapmak zaten yasak. İşçilere de, kadınlara da, öğrencilere de , doğasını ve yaşam alanlarını savunanlara da… Ve elbette 1 Mayıs’ta alanlara çıkmak isteyenlere de yasak Ancak yasaklara rağmen bugün sınırlı sayıda kişiyle de olsa sömürüye, özelleştirmeye ve doğanın talanına karşı, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi burada da alanlardayız. Ancak baskılarınız, yasaklarınızı bizi yıldıramayacak. Biz mücadele etmekten, direnmekten vazgeçmeyeceğiz. İşkencedere Vadisi’ni savunanların dediği gibi, direniş varsa umut da var. Ve  her 1 Mayıs’ta alanlarda haykırdığımız gibi “… bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde.”

Yaşasın 1 Mayıs
Datça Demokrasi Platformu

 

 
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 253 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 38 25 7 6 86 41 81 +45
2 Fenerbahçe 38 24 7 7 69 38 79 +31
3 Galatasaray 38 24 8 6 73 34 78 +39
4 Trabzonspor 38 18 7 13 47 35 67 +12
5 Hatayspor 38 17 12 9 61 51 60 +10
6 Sivasspor 38 14 7 17 50 41 59 +9
7 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
8 Gaziantep FK 38 14 11 13 54 46 55 +8
9 Fatih Karagümrük 38 14 12 12 57 50 54 +7
10 Göztepe 38 13 13 12 55 52 51 +3
11 Konyaspor 38 12 14 12 48 47 48 +1
12 Çaykur Rizespor 38 11 15 12 48 63 45 -15
13 Yeni Malatyaspor 38 10 14 14 47 49 44 -2
14 Başakşehir FK 38 11 16 11 41 55 44 -14
15 Kasımpaşa 38 11 17 10 43 54 43 -11
16 Antalyaspor 39 9 14 16 41 55 43 -14
17 Kayserispor 38 9 16 13 34 50 40 -16
18 MKE Ankaragücü 38 10 20 8 45 61 38 -16
19 BB Erzurumspor 39 9 20 10 41 66 37 -25
20 Gençlerbirliği 38 9 21 8 38 71 35 -33
21 Denizlispor 38 6 22 10 36 68 28 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2021 Alanyaspor vs BB Erzurumspor
 11/05/2021 Başakşehir FK vs Kayserispor
 11/05/2021 Beşiktaş vs Fatih Karagümrük
 11/05/2021 Denizlispor vs Galatasaray
 11/05/2021 Fenerbahçe vs Sivasspor
 11/05/2021 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 11/05/2021 Gençlerbirliği vs Göztepe
 11/05/2021 Kasımpaşa vs MKE Ankaragücü
 11/05/2021 Konyaspor vs Trabzonspor
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor vs Hatayspor
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 15/05/2021 Galatasaray - Yeni Malatyaspor Galatasaray ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 15/05/2021 MKE Ankaragücü - Alanyaspor Alanyaspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  MKE Ankaragücü yenilmez
 15/05/2021 MKE Ankaragücü - Alanyaspor MKE Ankaragücü ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Alanyaspor yenilmez
 15/05/2021 Antalyaspor - Konyaspor Antalyaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Konyaspor yenilmez
 15/05/2021 Sivasspor - Kasımpaşa Sivasspor ligdeki son 17 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 15/05/2021 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK Başakşehir FK ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Başakşehir FK yenilmez
 15/05/2021 Fatih Karagümrük - Denizlispor Denizlispor ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/05/2021 Kayserispor - Fenerbahçe Fenerbahçe ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 15/05/2021 Fatih Karagümrük - Denizlispor Fatih Karagümrük ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/05/2021 Trabzonspor - Gençlerbirliği Trabzonspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI