Bugun...ZOR ZAMANLARDA EVDEKİ OKUL

ZOR ZAMANLARDA EVDEKİ OKUL

facebook-paylas
Tarih: 08-02-2021 17:29

ZOR ZAMANLARDA EVDEKİ OKUL

Datça Havadis: Esmeri Alev Ekebaş

Ailelerin çocuklarına temel yaşam becerilerini ve iyi insan olma özelliklerini benimsetme yolculuğunda eğitim kurumlarıyla ortak hareket etmesi ve aynı dili konuşmasının son derece önemli olduğunu yıllardır vurguluyoruz. Çağımızda eğitimin temel amacının; ‘Öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenci olmayı özümsemiş özellikte yeni kuşaklar yetiştirmek” olduğunu da biliyoruz. Zamanımızda ‘Nitelikli İnsan’ yetiştirebilmek ancak böyle bir hedefle mümkün.

 

Zor zamanlardan biri olan Pandemi süreci belki de bu tür bir eğitimde anne ve babaya düşen rolün daha işlevsel bir hale gelebileceği bir fırsat dönemi olabilir. Evler artık daha sağlıklı ve emin ortamlar. Bu zor zamanda, sanal ortamda verilen eğitimlerin anne ve babanın da desteğiyle “EVDEKİ OKUL” anlayışına dönüştürülme zamanı geldi.

 “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” adlı son kitabım; iki ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm anne ve babalar, ikinci bölüm de öğrenciler için. Ancak iki bölüm eğitimcileri de yakından ilgilendiriyor. Kitabın üç temel amacı var:

•             Birinci Bölüm; anne ve babalara öğrenmeyi evde zevkli ve verimli hale getirebilmeleri için yüz tane etkinlik örneğini içeriyor. Bu etkinliklerin çocuklarla birlikte yapılması gerek.

•             İkinci Bölüm; bu zor zamanlarda zorunlu olarak evde kalmak, dersleri uzaktan izlemek durumunda kalıp sıkılan çocuklarımız için. Onlara nitelikli bir insan olma yolculuğunu anlatıp bir takım ipuçlarıyla yol gösteriyor. Bir de GÜNCE örneği var kitabın arkasında. Başta öğrenciler olmak üzere herkes için.

•             İki bölüm aynı zamanda eğitimcileri de desteklemeyi amaçlıyor. Değerli öğretmenlerimiz hem ilk bölümdeki etkinlik örneklerini, hem de ikinci bölümdeki  ‘Kişisel Gelişim ve Kalite’ liderliğini yalnızca sanal ortamdaki öğrencileriyle değil, aynı zamanda bu zor zamanların sonrasında kendi sınıflarında yüz yüze eğitimde de kullanabilirler.  

Umuyorum ki bu kaynak kitap, yaşadığımız zorlu süreçte tüm eğitim paydaşlarımıza bir nebze de olsa zamanı birlikte keyifle geçirme fırsatı yaratır, çocuklarımızın ufkunu açar. Sağlıkla ve mutlulukla kalınız. Olumlu düşününüz, önlemlere uyunuz. Sevgilerimle…

Doç. Dr. Hayal KÖKSAL

 

 

Gelirini Yenilikçi İmece Derneği'ne bağışladığım son kitabımı almak isteyen dostlar için:

https://www.lafeltrinelli.it/.../zor.../1230004507277

https://www.astanayayinlari.com/.../zor-zamanlarda-evdeki...

https://www.patikitap.com/zor-zamanlarda-evdeki-okul

 

 

 

 

KİTAP HAKKINDA EĞİTİMCİLER NE DEDİ?

Doç. Dr. Hayal Köksal’ın “deneyimli bir uzman eğitimci, akademisyen gözüyle hazırladığı “Zor Zamanlarda EVDEKİ OKUL” adlı bu son kitabı; özellikle içinde yaşadığımız pandemi başta olmak üzere deprem, yangın, göç vb. gibi olağanüstü afetler nedeniyle okula gidilmeyen dönemlerde, geleceğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim ve öğretimi açısından güncel ve önemli bir ihtiyaca yanıt vermektedir. Yazar, hepimizi özellikle yaşadığımız zor dönemlerde evimizin eğlenceli, keyifli bir öğrenme ortamına yani “evde okula” dönüştüğü, anne baba ve yetişkinlerin özenli bir eğitici-öğretici görevi üstlendiği; bir yaşam boyu eğitim yolculuğuna çıkarıyor.  Böylece pandemi sürecinde “evdeki okul” yaklaşımı ile eğitimde anne ve babanın daha aktif ve işlevsel rol üstlendikleri bir katılımcı bir eğitim alternatifi yaratılmış oluyor.

Yazar bu yolculukta eğitimin temel amacının, ‘öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenci olmayı özümsemiş yeni kuşaklar yetiştirmek” olduğunun altını çiziyor ve ailelerin çocuklarına temel yaşam becerilerini ve iyi insan olma özelliklerini benimsetme açısından eğitim kurumlarıyla iş birliği ve eşgüdüm içinde ortak hareket etmesinin önemine değiniyor.

Hayal Köksal’ın geniş vizyonu ve üretkenliğinin bir örneği olan “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” kitabı; günümüzde yaşanan bu zorlu süreçte eğitim sorunlara çözüm üreten, özellikle de gençlere ve çocuklarımızın geleceğine yol açan, umut veren bir yapıttır. Bu bağlamda Atatürk’ ün manevi mirasçısı olarak bu topluma vefa borcunu çalışmalarıyla bir kez daha fazlasıyla ödediğini düşünüyor, kendisini içtenlikle kutluyorum.

Prof.Dr. Ayhan ALKIŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eski Rektörü

 

Tüm dünya artık yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Teknoloji insan yaşamının her alanında etkili olmakta ve teknolojiye ayak uyduramayanların ayakta kalmalarının çok güç olduğu anlaşılıyor. Artık her şey sanal ortamda yapılmakta ve bundan böyle hep daha da teknolojiye bağımlı olarak yaşayacağımız anlaşılıyor. Yeni bir nesil yetişmekte; daha çok küçük yaşta iken bile çocukların cep telefonlarını, bilgisayarları ve diğer birçok teknolojik aletleri ne kadar ustalıkla kullandıklarını görünce şaşmamak elde değil. Geleceğimiz olan yavrularımızı, bu ortamda nasıl geleceğe hazırlamamız gerektiğini artık düşünmek zorundayız. Peki, yüz yüze eğitimin her yönden sakınca yarattığı, evlerde kapalı kaldığımız bu ortamda ne yapacağız? Geleceğimiz olan çocuklarımızı hem virüsten koruyarak, hem de onlara evde eğitim vererek geleceğe nasıl hazırlayacağız? Bu noktada, öğrencilerin, öğrenci velilerinin, öğretmenlerin, diğer eğitimcilerin, siyasetçi ve yöneticilerin hepsinin bir rehbere ihtiyacı vardır.

İşte, bu titizlikle ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olan, eski ve yeni eğitim ve öğretim sistemini detaylı bir şekilde irdeleyerek Türkiye’nin eğitim öğretiminde bu güne kadar yeri doldurulamamış Köy enstitülerinin önemini de vurgulayan bu kitap her kesime yol gösterebilecek bir kitaptır. Öğrenci misiniz? Bu kitaba başvurun. Veli misiniz? Bu kitaba başvurun. Eğitimci misiniz? Bu kitaba başvurun. Siyasetçi ya da idareci misiniz? Bu kitaba başvurun. Uzaktan eğitimde ve yüz yüze eğitimde yapılacak her şeyi bu eserde bulabilirsiniz. Bir eğitimci olarak kitabı birkaç kez okudum ve hem pedagojik, hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan çok yararlı olduğunu gördüğüm için her kesin yararlanması amacıyla bu yazıyı yazmak sorumluluğunu duydum. Bu değerli eseri okuduğunuzda ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Böyle büyük bir emekle hazırlanmış olan bu kitabı bize sunan Hayal Köksal’a da teşekkürlerimi sunarım.

İsmail AKYÜREK

İzmir Eğitim Enstitüsü, İngilizce Öğretmeni

 

 

Hazırlıksız yakalandığımız pandemi ve karantina sürecini aileler, öğretmenler ve öğrenciler olarak hassas ve zorlu geçirmekteyiz. Bu dönemde oldukça hızlı alınan en kapsamlı ve büyük tedbir uzaktan öğretim olmuştur. Aslında uzaktan öğretim dijital çağın kaçınılmaz bir olgusudur ancak evde eğitim alan çocukların sağlıklı bir ortamda öğrenme ve gelişmelerini sağlamayı büyük oranda ana-babalara düşen bir sorumluluk haline getirmektedir. Özellikle yaşı küçük öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmek öğretmenlere olduğu kadar ana-babalara da ait bir görev olduğu daha da belirgin bir hale gelmiştir. Doç. Dr. Hayal Köksal’ın hazırlamış olduğu “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” kitabı bir kaynak kitap olarak hem ana-babalara, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yol gösteriyor. Kitap içerdiği bilgilerle tüm paydaşlara ışık tutmakla kalmıyor, çok sayıda ve çeşitlilik gösteren etkinlik ve oyunlarla çocuklarımızın eğitiminde kullanabileceğimiz yollar sunuyor. Bu kitap, ana-babaların bilinçlenmesi, çocuklarımızın geliştirecekleri beceriler sayesinde sonraki öğrenmelerini desteklemesi, akademik başarılarının artması, yaratıcılıklarını kullanabilmeleri ve günümüz şartlarında içinde bulunduğumuz strese karşı koymak için psikolojik olarak güçlenmeleri açısından çok yararlı olacaktır.

Prof. Dr. Aydan Ersöz
İNGED Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara

 

Sayın Hayal Köksal’ın “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” kitabını çok ilginç buldum. Baştan belirtmek isterim ki kitap minik bir virüsle tüm dünyanın büyük zarara uğradığı bir dönemde çok iyi bir zamanlamayla basıldı. Altmış yıldan fazla bir süredir eğitim dünyasının içinde olan biri olarak bu virüsün tüm eğitim paydaşlarını fazlasıyla etkilediğini belirtmek isterim. Sınıflara fiziksel olarak giremediğimiz bir dönemde teknoloji imdadımıza yetişti ve dersler sanal hale geldi. Ancak devlet ve özel kurumlar arasındaki uçurum da hayli belirginleşti. Eğitim Bakanlıklarının bu uçurumu giderecek reformlarla eğitim kalitesini arttırması gerekiyor. Durum köy ve kırsal alanlarda daha da vahim. Üstelik tüm öğretmenlerin de uzaktan eğitim konusunda teknik desteğe ihtiyacı var. Yaşam boyu felsefesini vurgulayan kitap_ki ben de böyle biriyim_  pandeminin insanlar için bir fırsat olduğunu belirtiyor. Okulum City Montessori School’un (CMS) da yıllardır emek verdiği Kalite İnsanı yetiştirme hedefi bu kitapta vücut bulmuş, üstelik aileleri de işin içine katarak!

Yazar eğitimci bir bilim insanı, bir anne ve bir büyükanne olarak sağlığın her şeyden önemli olduğunu da vurguluyor. Son derece kırılgan ve hassas yapıdaki çocuklarımızın pandeminin zararlı etkilerinden korunarak sanal eğitime yönlendirilmesi görüşüne ben de katılıyorum. Velilerin bu konuda okulla yakın işbirliğinde olması çok önemli. Kitap çok anlamlı bir şekilde öğrenciler ve aileler için ikiye bölünerek yazılmış. Birinci bölümdeki ilginç etkinlikler ailelerin eğitim sürecine olan ilgilerini pekiştirmeleri için gerekli. İkinci bölümde öğrenciler nasıl kalite insanı olacaklarının şifrelerini ediniyorlar. İlgimi çeken en önemli nokta kitabın her iki bölümünün de eğitimcilere hitap ediyor olması ve pandemi bittikten sonra da sınıfta kullanılabilecek olması.

Yazara kitabımda okulumdan ve kalite insanı yetiştirme yolunda büyük emek vermekte olan kurucu müdürüm Dr. Vineeta Kamran’dan söz etmesinden dolayı müteşekkirim. Deniz’in ağzından Toplam Kalite İnsanı olmanın yolları anlatılıyor ki bu dünya çocukları için bizim de üstlendiğimiz bir rol. Bu akademik yazarı bilgilendirici kitabı için yürekten kutluyorum. Daha önce de belirttiğim gibi tam zamanında çıkan bir kitap ve umarım çok sayıda okuyucuya ulaşır. Şansınız açık olsun. Sevgi ve saygılarımla.

Dr. Jagdish GANDHI

CMS Kurucu Başkanı,
Lucknow, Hindistan

 

 

2020 yılı, çocukların evde kalıp akademik ve sosyal ihtiyaçlarıyla başa çıkmaya çalışması açısından son derece zorlu geçti. Doç. Dr. Hayal Köksal'ın hazırladığı 'Zor Zamanlarda Evde Okul' adlı kitap, salgının öğrenciler ve aileleri üzerindeki kişisel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal etkileri hakkında derin bir fikir veriyor.  Kitap, sınıfların sınırlarının aşıldığı gerçeğini okuyucularla paylaşırken Bireysel Kalite yolculuğunu da hoş ve yararlı bir macera haline getiriyor. Pedagojik tekniklere dayalı etkinlikler ise, veli ve eğitimcileri gereken kaynaklarla donatarak vizyonlarını genişletiyor ve öğrenme sürecini daha ilgi çekici hale getirmeleri için destekliyor. Kitabın velilerin rolünü yeniden tanımladığını görüyoruz. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki görevdeşlik perspektifine oturttuğu aklın, övgüye değer olduğunu düşünüyorum.

Kitabın bir diğer övgüye değer yönü de Kişisel Gelişim ve Kalite Liderliğine verilen önem. Kitap uzaktan eğitim esnasında çocuklarının desteğinde olan ebeveynler ile öğrenciler arasında bir köprü görevi de yüklenmiş. Veliler ve öğrenciler teknolojiyi daha fazla kullanmak zorunda kalınca öğretmenlerle duygudaşlık kuruyor, samimiyetlerini, bağlılıklarını ve kaliteli çocuklar yetiştirmek için yaptıkları sıkı çalışmayı anlıyorlar.  Hayal Köksal Evdeki Okul adlı kitabında Covid zamanındaki evde kalma sürecinin nasıl yenilikçi bir şekilde ve eğitim odaklı geçirilebileceğini anlatıyor. Kitap okumanın neden önemli olduğunu ve öğrenme sürecine olan katkısını bizlerle paylaşıyor. Ünlü bir eğitimci olan ve zamana ayak uydurarak toplumun iyiliği için ele alınması gereken konular hakkında eserler üreten Dr. Köksal'ın bu çalışmasını derinden takdir ediyorum. Dünyaya anlamlı bir katkı sağlıyor. Böylece kitap, eğitimin değişen manzarasının çok farklı yönlerden anlatımını sağlayarak; öğretmenler, öğrenciler ve velilerin geleceğe doğru yaptıkları yolculuğu daha da kolaylaştıran ve değerli kılan bir yol haritası sunuyor.

Dr. Vineeta KAMRAN
CMS Kurucu Müdürü
Lucknow, Hindistan

 

 

2020 yılı Mart ayında ani bir şekilde geçmek durumunda kaldığımız Acil Uzaktan Öğretim sürecini çocuklarımızın en etkili şekilde geçirmesini sağlamak için hem artık bilgisayar ekranlarında gördüğümüz öğretmenlerimize hem de evdeki anne-babalara çok önemli görevler düşüyor. Fakat çok hızlı bir geçiş olduğu için hepimiz hazırlıksız yakalandık. Böyle bir dönemde Doç. Dr. Hayal Köksal’ın hazırlamış olduğu “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” kitabı öğretim sürecinin tüm paydaşlarına yol gösterici olacaktır. Hepimiz için sıkıcı geçen karantina günlerini birinci bölümdeki etkinlikler vasıtasıyla aileler çocuklar için verimli hale getirebilir. Bu dönemi etkin kullanmak için çocuklara destek olması açısından ise ikinci bölüm çok önemli.

Zamanında lisans öğrencisiyken katkıda bulunduğum birinci bölümün böylesine doğru bir amaç için kullanılması beni ayrıca mutlu etti. Umarım tüm anne-babalar, öğrenciler ve öğretmenler için faydalı olur. Bu vesileyle, hocam Doç. Dr. Hayal Köksal’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Duygu Deniz Umutlu

Boğaziçi Üniversitesi,

 Eğitim fakültesi Öğretim Üyesi
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 505 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAGAZİN Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 26 18 5 3 52 19 57 +33
2 Beşiktaş 25 17 5 3 56 26 54 +30
3 Fenerbahçe 25 16 6 3 47 27 51 +20
4 Trabzonspor 25 14 5 6 32 24 48 +8
5 Hatayspor 26 13 7 6 46 31 45 +15
6 Alanyaspor 26 12 8 6 40 26 42 +14
7 Gaziantep FK 26 10 6 10 37 29 40 +8
8 Fatih Karagümrük 26 11 8 7 41 34 40 +7
9 Antalyaspor 26 7 6 13 24 29 34 -5
10 Göztepe 25 8 9 8 35 31 32 +4
11 Sivasspor 25 7 7 11 28 29 32 -1
12 Konyaspor 25 8 10 7 32 30 31 +2
13 Yeni Malatyaspor 26 7 9 10 33 35 31 -2
14 Kasımpaşa 25 8 12 5 29 40 29 -11
15 Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 28 -12
16 Kayserispor 25 6 12 7 17 30 25 -13
17 Başakşehir FK 26 6 13 7 28 44 25 -16
18 BB Erzurumspor 26 6 13 7 24 41 25 -17
19 Denizlispor 26 5 15 6 23 46 21 -23
20 Gençlerbirliği 25 5 14 6 21 46 21 -25
21 MKE Ankaragücü 25 5 15 5 28 44 20 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 23 16 2 5 38 14 53 +24
2 Samsunspor 23 14 2 7 41 21 49 +20
3 Altınordu 24 13 6 5 36 30 44 +6
4 İstanbulspor 23 13 6 4 45 26 43 +19
5 Adana Demirspor 24 12 6 6 40 23 42 +17
6 Ankara Keçiörengücü 23 11 7 5 30 16 38 +14
7 Altay 23 12 9 2 39 28 38 +11
8 Tuzlaspor 23 11 7 5 31 28 38 +3
9 Bursaspor 23 9 10 4 35 36 31 -1
10 Bandırmaspor 24 9 11 4 28 29 31 -1
11 Ümraniyespor 24 8 9 7 27 32 31 -5
12 Adanaspor 23 7 11 5 32 33 26 -1
13 Menemenspor 23 6 9 8 28 37 26 -9
14 Balıkesirspor 23 6 11 6 23 32 24 -9
15 Boluspor 23 6 12 5 21 27 23 -6
16 Akhisarspor 23 5 14 4 20 39 19 -19
17 Ankaraspor 23 3 15 5 13 37 14 -24
18 Eskişehirspor 23 1 15 7 15 54 7 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 25 18 2 5 57 18 59 +39
2 Van Spor 25 14 6 5 40 23 47 +17
3 Bodrumspor 25 13 6 6 56 34 45 +22
4 Sakaryaspor 25 12 4 9 41 26 45 +15
5 Kırşehir Belediyespor 25 12 6 7 33 19 43 +14
6 Turgutluspor 25 14 10 1 34 38 43 -4
7 Serik Belediyespor 25 10 6 9 40 32 39 +8
8 Kırklarelispor 25 9 5 11 29 21 38 +8
9 Etimesgut Belediyespor 25 10 8 7 33 25 37 +8
10 Tarsus İdman Yurdu 25 10 9 6 36 32 36 +4
11 Pendikspor 25 11 12 2 44 31 35 +13
12 Pazarspor 25 10 11 4 37 39 34 -2
13 Sivas Belediyespor 25 8 8 9 39 32 33 +7
14 Karacabey Belediyespor 25 9 10 6 31 30 33 +1
15 1922 Konyaspor 25 7 13 5 31 33 26 -2
16 Bayburt Özel İdare Spor 25 8 15 2 29 43 26 -14
17 Kastamonuspor 25 6 13 6 22 37 24 -15
18 Mamak FK 25 6 14 5 24 63 23 -39
19 Elazığspor 25 7 15 3 32 51 21 -19
20 Kardemir Karabükspor 25 1 22 2 10 71 2 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 20 13 2 5 26 12 44 +14
2 1928 Bucaspor 20 12 2 6 38 14 42 +24
3 Yeşilyurt Belediyespor 20 13 5 2 32 13 41 +19
4 Arnavutköy Belediye 20 10 5 5 30 19 35 +11
5 Ofspor 20 9 5 6 27 24 33 +3
6 Belediye Derincespor 19 7 4 8 29 17 29 +12
7 Artvin Hopaspor 20 7 8 5 26 33 26 -7
8 Edirnespor 20 6 7 7 23 24 25 -1
9 Fatsa Belediyespor 19 6 7 6 15 19 24 -4
10 Kızılcabölükspor 20 5 8 7 19 24 22 -5
11 Payasspor 20 5 9 6 23 28 21 -5
12 Nevşehir Belediyespor 20 5 10 5 19 20 20 -1
13 Antalya Kemerspor 20 5 10 5 18 33 20 -15
14 1877 Alemdağspor 19 5 10 4 23 34 19 -11
15 Çankaya FK 19 5 11 3 13 29 18 -16
16 Manisaspor 20 1 11 8 14 32 11 -18
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2021 Göztepe vs Kasımpaşa
 28/02/2021 Trabzonspor vs Fenerbahçe
 02/03/2021 Gaziantep FK vs Gençlerbirliği
 02/03/2021 Yeni Malatyaspor vs Beşiktaş
 03/03/2021 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 03/03/2021 Başakşehir FK vs Konyaspor
 03/03/2021 Sivasspor vs Hatayspor
 03/03/2021 Kayserispor vs Çaykur Rizespor
 03/03/2021 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 04/03/2021 Alanyaspor vs Göztepe
 03/03/2021 MKE Ankaragücü - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 8 maçını kazandı  Galatasaray kazanır
 04/03/2021 Kasımpaşa - Trabzonspor Trabzonspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 04/03/2021 Fenerbahçe - Antalyaspor Antalyaspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 06/03/2021 Denizlispor - Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Denizlispor yenilmez
 06/03/2021 Beşiktaş - Gaziantep FK Gaziantep FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2021 Ankara Keçiörengücü vs Samsunspor
 28/02/2021 Bursaspor vs Akhisarspor
 28/02/2021 Eskişehirspor vs İstanbulspor
 28/02/2021 Giresunspor vs Altay
 01/03/2021 Tuzlaspor vs Adanaspor
 01/03/2021 Menemenspor vs Boluspor
 01/03/2021 Balıkesirspor vs Ankaraspor
 05/03/2021 İstanbulspor vs Ankara Keçiörengücü
 06/03/2021 Bandırmaspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/03/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Kastamonuspor
 04/03/2021 Bodrumspor vs Van Spor
 04/03/2021 Elazığspor vs 1922 Konyaspor
 04/03/2021 Karacabey Belediyespor vs Pazarspor
 04/03/2021 Kardemir Karabükspor vs Turgutluspor
 04/03/2021 Kırşehir Belediyespor vs Kırklarelispor
 04/03/2021 Mamak FK vs Tarsus İdman Yurdu
 04/03/2021 Pendikspor vs Eyüpspor
 04/03/2021 Serik Belediyespor vs Etimesgut Belediyespor
 04/03/2021 Sivas Belediyespor vs Sakaryaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/03/2021 Artvin Hopaspor vs Arnavutköy Belediye
 03/03/2021 Çankaya FK vs Antalya Kemerspor
 03/03/2021 Fatsa Belediyespor vs Edirnespor
 03/03/2021 Kızılcabölükspor vs Diyarbekirspor
 03/03/2021 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Derincespor
 03/03/2021 Yeşilyurt Belediyespor vs Ofspor
 03/03/2021 1877 Alemdağspor vs Manisaspor
 03/03/2021 1928 Bucaspor vs Payasspor
 03/03/2021 Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediye Artvin Hopaspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
 03/03/2021 Çankaya FK - Antalya Kemerspor Çankaya FK ligde evindeki son 6 maçını kaybetti  Antalya Kemerspor kazanır
 03/03/2021 1877 Alemdağspor - Manisaspor 1877 Alemdağspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Manisaspor yenilmez
 03/03/2021 Kızılcabölükspor - Diyarbekirspor Diyarbekirspor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Diyarbekirspor yenilmez
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI