finans haberleri
Bugun...EZOTERİK ASTROLOJİ VE BURÇLAR

Yazı için Sayın Elif Taniş’a sonsuz teşekkürler

facebook-paylas
Tarih: 12-05-2022 20:49

EZOTERİK ASTROLOJİ VE BURÇLAR

Öze dönüş yolculuğunun ve soyut mana alemine doğru uzanan seyir halinin, 7 tesir kuşağı ya da 7 ışık öğretisi olarak da anılan Ezoterik astrolojinin en temel kavramlarından geçen yazımızda kısaca söz etmiştik. Bu yazımızda ise Ezoterik astroloji anlayışının gezegensel tesirleri hakkında sentez bir bilgiyi sizlere sunmayı ümit ediyorum.

Tüm maddi varlığımıza sinen gökyüzü enerjilerini içrek bir dil ile açıklamak amacıyla madde ötesine yansıyan ve dünyasal alana açılan varlıksal yasalar ile kozmik bütünlüğün iz düşümünü temel anlamda inceleyen ilim alanı Ezoterik astroloji olarak tanımlanabilir.’Batıniyye’ ya da’ gizemcilik,içrekçilik’ ne demektir? Dışa kapalı bir zırh gibi (beden) adeta içe dönük ,en derinlerde (ruh) apaçık olmayanı, görünmeyen boyutları anlamak ve manaya ulaşma ümidiyle - mutlak olan yaratıcıyı –özümsemek, varlığın hakikatine ulaşma gayreti olarak ifade edelim.

Bilinç seviyesi ve idrak kapasitesi kişiye özel olduğundan Ezoterik astroloji sanki insanın kendinden kendine bir varış, bilinmeyeni keşfediş, cevapları arama dürtüsü ile kökü kavrayış, öz bilgiyi hakikat ile buluşturmak olarak nitelendirilir.Özetle bu yolculuk kişiye özeldir.Cevher öznenin cevheridir…

BEŞER Kendinde saklı olanı ancak Rabbin'e vararak öğrenen ise ,tekrar kaynağa dönüş ,kendini bilmekle dolayısıyla Rabbini bilmekle mümkün olur.

Şimdi 12 farklı veçhe ile 7 tesir kuşağının Güneş’ e ulaşan kozmik ışıklarından, bize yansıyan potansiyellerinden bahis açalım;

KOÇ BURCU

Ezoterik yöneticisi ; MERKÜR

Ruhsal farkındalık ve arzulara erişme amacıyla ilk hareket ve kıvılcımın ifadesi olan Koç burcu ezoterik astrolojide Merkür’ün ışıkları ile akıl,düşünme,liderliği tanımlar. En önemlisi de saf bilincin ifadesidir.Eğer akıl etmek (akletmek) mümkün olmasaydı , mücadele ve kazanç kavramları da varlık bulamazdı. Koç yukarı planların aşağı aleme doğru uzandığı bir köprü, ve ilk fikir, düşünce ,sözün de ilahi kaynağıdır.Koç tanrısal ilham , ilk vizyon, ilk ses, ve ilk yaratımın ifadesidir.

BOĞA BURCU

FORM VE MADDENİN yöneticisi varlık aleminin somut hali olan boğa VULKAN yada PLÜTON tarafndan yönetilir.

Boğa burcu ruh’ un özünü maddede eriterek gerçek ışığı ortaya çıkarmakla görevlidir. Ruh ancak örtük zincirlerinden kurtuluşu keyif,zevk,sefa ile özetle maddi bağından koparak fizik plandan yukarı planlara ulaşabilmektedir.Lakin konformist Boğa çok dünyevi olmakla beraber doğru yaşamsal standartlarını da göz ardı etmemelidir.Sağlıklı boğa burcu özelliklerini açığa çıkarmak içi entelektüel bir bakış açısı ve sanat alanlarıyla meşgul olmak çabasıyla boğa burcu’nun yaratıcı tarafları beslenebilir.

İKİZLER BURCU

Ezoterik yöneticisi; VENÜS

Gerçek ikilem içerir.Haz ve kavrayış ıstırabı daima birliktedir. İletişim; sözcüklerin oynaşması –derinlerde anlamın fraktal bir yapıda çözülmesi gibi görünse de aslında ikizler sadece sevgi dilinin birleştirici içeriği ile ilgilenir.Tüm alemi bir arada ve bütün olarak görerek varlığı bütünleme görevi üstlenen ikizler burcu ,ancak bunu hoşgörü ve sevgi diliyle gerçekleştirebilir.Ezoterik bakış açısıyla ikizler ;İlişki kurmak ,sözcükler ve anlatım dilini güçlendirmek, gelişmek,toplumsal bilgiyi pek çok farklı dünya ile keşfetmek düaliteyi kırarak ,anlaşmazlıkları yoluna koymak uzlaşmacı ve barışçıl bir bilgelikle ,kolektife hizmeti etmeyi ifade eder.

YENGEÇ BURCU

Ezoterik yöneticisi; NEPTÜN

Yaşamsal döngüler yengeç burcu ile başlar. Beşer ve alem yengeç ile büyür gelişir tekamüle erişir.Yüksek bilincin arzusu kök salmak ve temellenmek üzerine kuruludur. Muhafaza etmek korumak, bir yuva oluşturmak ezoterik Yengeç’in anahtar kelimelerdir. Yengeç dişil enerjinin verdiği kuvvet ile maddi alemi ve ruhsallığı besleyen öncü burç tipidir.Kollektif bilinç yeryüzüne nasıl sağlam bir duruşla tutunacak? Cevap verelim - İnanç ve hayallerle ile (Neptün) beşeri arzularına doğru içsel yönelişi ifade eden yengeç kendini güvende hissetmek için aşkı, yuvayı ve sağlam ilişkiler aracılığı ile ayakları üzerinde durmayı hedefler.sonsuz bir şefkat ile yakın çevresini besler.

ASLAN BURCU

Ezoterik yöneticisi: GÜNEŞ

BEŞERİ irade,benlik bilinci ve Tanrısal ışığın birleşmesi ezoterik Güneş ‘e ulaşmanın en önemli amacıdır. Önce ben oluşmalı (GÜNEŞ E VARMAK) kişi kendi potansiyeli ile hemhal olmalı ,sonra ilahi iradenin arzusu ile tam ve bütün coşkuyu özümseyerek parçadan birliğe (monad’a) ulaşması söz konusudur.Hayat enerjisi, bu seviyede dikkat çekicidir,birey Aslan burcu ile ruhsal amacını keşfeder gerçek yaratıcı potansiyeli açığa çıkar ,ancak kendi gücünü algılayarak hamlıktan olgunlaşmaya doğru evrilen bir’ erginlenme’ söz konusudur.Aslan burcunun cömert aydınlığı ile yöneticisi Güneş daima en yüksek idealleri, egosal kişiliği alt etmeyi,yükseltici ve kuvvetli bir yaratım potansiyelini ifade ederken ferdiyet bilincinin tanrısal nur ile kaynaşma işlevini göstermektedir. (Aslan burcu ve ezoterik güneş hakkında ayrıca bir makale paylaşıyor olacağım. )

BAŞAK BURCU

Ezoterik yöneticisi; AY

Ruh , varlık alemine tam ve en mükemmel şekilde; düzenli ,sağlıklı , yararlı nasıl hizmet eder? Sorusunun cevabı Ezoterik başak burcunun ruhsal amacını ele verir.Başak burcu Arındırıcı tavrı tüm gücü ile işe( tüm özü ile) koyularak bolca çalışmak ve ötekilere hizmet ederek varlık planında kendini huzurlu hissedeceğini içten içe bilmektedir. Madde aleminin metodu, düzeni, Günlük hayat pratiği başak burcu ile ilişkilidir. Maddi uğraşların içine gömülen başak bazen gereksiz detaylarda boğulur fakat bu durum onun saflaşması anlamına gelir , daha analitik ve seçici doğası ile ilintilidir.Başak burcunun gereksiz yüklerden arınma formülünü ‘ çalışmak’ olarak bulmuştur.Burada önemli olan dönemsel olarak dünyasal araç ve gereçleri bir yana bırakıp ruhsal ,mantal ve bedensel aurasını tanrısal olanla ilişkiye geçirmeli ve ilahi olana tevekkül edebilmelidir.(Balık)

TERAZİ BURCU

Ezoterik yöneticisi;URANÜS

İkizler de görülen ikilem ve düal yapı Terazi burcu ile alt ve üst benlik arasında bir köprü görevi görerek sanki ölümsüzlükten(Akrep- YER ALTI MİTİ) öte alemlere geçiş aşamasını aklımıza getirir. Terazi burcundan bir sonraki burç olan Akrep’e varmadan önceki son aşama olan Terazi süreci ; iki zıt kutbun eşit dengesi, yukarı ve aşağı alem arasında beşerin yarattığı farklar silsilesinin dengesi ile meşguldur.Eğer zıtlık olmasa nasıl birlik olurdu? İyi ve kötü arasındaki anlam ayrımının bize mesajı nedir? Her şeyin zıddı da lazım gelmeli. Öyleyse her şey aksi (karşıt) ile varlık bulmalı. Ezoterik Terazi hem kendi içsel dengesini hem de toplumsal ölçekte huzur arayışına olan ihtiyacımızı anlatır. Uyum için fedakarlık gerekir. Yarış için rakip gerekir. Bilgi için emek gerekir. Kendimi anlamam için öteki gerekir. Terazi bu yüzden klasik astrolojide Venüs tarafından yönetilir, lakin Venüs ün sembolleri arasında temsil edilen –ayna- sembolü ilginçtir ki ezoterik Terazi ‘nin en vazgeçilmez nesnesi arasında sayılabilir.Ayna çift taraflıdır. İşte Terazi burcu her iki yönü yansıtma görevi ile alemsel ve beşeri ilişkiler yoluyla değişen insanı ve evreni ifade eden Uranüs tarafından yönetilir, kısaca terazi evrensel dengeleri gözeterek kendini ve alemleri tanımak ile ilişkilidir.

AKREP

EZOTERİK YÖNETİCİSİ: MARS

Zümdrüdüanka kuşu Yunan mitolojisinde Phenix batı dillerinde Phonix ya da İran mitolojisinde Simurg olarak da adlandırılan bu mistik kuşun ortak özelliği küllerinden doğan kuş ya da kendini küllerinden var eden ve efsaneye göre bilgi ağacında yaşayan ,tüylerinin iyileştirici gücü olduğuna inanılan bu efsanevi sembol akrep burcunun üst şuura geçiş yolculuğunu ifade eder. Akrep geçmiş kalıpları dönüştüren, sancılı bir çözülme saflaşma sürecini ima eder. Akrep ile aşamalı bir evreden geçilir. Zümrüdüanka ve kartal ile sembolize edilen bu süreçler ; bulunulan boyuttan yüksek dönüşüm gücüyle yol alışı adeta hayatın karanlık tarafları ile baş edebilme nitelğini betimlemektedir.

Saf Akrep ; Yoğun ve tutkulu hem yok eden hem de var eden sıfırın sonsuz kuvvetini akla getirir. Ezoterik astrolojide bu seviye 1. Seviye olarak adlandırılır. Madde ruh ve yaşamı pınarı ile enerjiler birleşerek karmik bir arınmayı işaret ederken alt benliğin üst bilince sıçraması söz konusudur.

Akrep 2. Seviye ya da aşama zümrüt –ü anka aşaması olarak da ifade edilir, yeniliğe hevesli ve dönüşüme muktedir ,esneyebilen ve ötekilerin ya da kolektifin gelişmesini de gözeten bu geçiş evresi farkındalık,cesaret,inandığı değerler uğruna mücadele edebilen sezgilerine güvenerek varlık arzusunu açığa çıkartmaya gayret eden bir potansiyelin dışa vurumudur. Bu seviye yaratım,ruhsal yön ile birleşim,kolektif ile bağ kurma köprü, uyanış ve sentezi de ifade eder.

Son aşama olan kartal ile alt benlik tamamen terk eylenir. Tüm yoğun beşeri istekler bu seviyede yağma edilir. Nefsani istekler körelmiş,arz yani dünya alemi ile olan yüksek çekim ve nefsin arzu gücü dengeye gelmiştir. Şifa ve besleme gücünün de vurgulandığı bu süreç artık kendinden öte başkalarını dönüştürmek ile görevlidir.

YAY BURCU

EZOTERİK YÖNETİCİSİ ; DÜNYA

İNSAN öz bilgiye nasıl ulaşır? Hakikati nasıl özümser? Bilincin katmanları ışık ile nasıl kavuşur?

Din ve felsefe etik ve ahlaki kavramların öne çıktığı burç elbette ezoterik yay ilintilidir. Erdem,değerler,zihni meşgul eden yüksek biligler, geniş ve aşkın bir keşif arzusu, mantal seviye ile yoğun bir temas , bir hedef oluşturmak ve ona doğru ilerlemek manaya yönelmek anahtar kelimelerdir.Ezoterik yay sevgi realitesini açığa çıkarmak için bilgi ve idrak yöntemini tercih eder.Yöneticisi Dünya kozmik bilince yansıyan yüksek şuurun fiziksel alemini ifade eder. Dünya mekanı ,bilincin etrafına kapı açan temel bir ilham kaynağını tarifi ise , yay bu ilhamı keşfe çıkan umursamaz bir yolcudur.

OĞLAK BURCU

EZOTERİK YÖNETİCİSİ; SATÜRN

MADDİ oluşumun forma ve şekle bürünerek açığa çıkacağı bu seviye düzen,istikrar,sistem,kalıcılık,ve maddenin tekamül ettiği bir evreyi ifade eder.oğlak maddi değerlerin bir talebesi ve dünya da bu talebenin eğitim gördüğü bir okul ise ; evrensel boyutta beşerin dünyevi değerlerini ifade eder.Ezoterik oğlak ruhsal değerleri , beşeri bir tutkuyla fiziki ortama kökten bağlı gelişmemiş bilinçten ayrıştırmakla görevlidir.oğlak kaynak yaratır, ve tüm imkanlarını sistemlerini inşa ettiği ekonomik faydayla insanlık için kullanılır. Burada en ideal olan ölçü ; maddi sevgiyi kendine yük edinmeden spritüel gelişimin dünyevi planda fark etmeye başlamaktır.Ezoterik oğlak hayat enerjisini beslenmeyi ,maddenin şeklini,tüm durağan yapıları ,somut faktörleri,pratik hayatın süregelen norm ve kuralların devamlılığı ile ilintilidir.

KOVA BURCU

EZOTERİK YÖNETİCİSİ; JÜPİTER

İNSAN bütünün hayrına neden yönelmeye niyetlenir? Görev bilinci ile hareket eden koruyup kollayan ve toplumsal bilince birleştirici (Jüpiter) bir tavırla gönüllük esasıyla uzanan kova aşaması; karşılıksız sevginin açığa çıkması ile ilgilidir.projeler,gruplar,toplumsal fayda için kurulan dernekler,teknolojik ve bilimsel gelişmeler,felsefe,insanlığa hizmet için koşturan kova arketipinin yaydığı tesir alanları ile ilişkilidir.

Yenilikçi ve geliştirici olan kova kendine daima kolektif alanda sarsılmaz bir yeri hazır edendir.Grup kimliği ile öne çıkan bu gönüllü lider,bağlı olduğu idealleri uranüsyen (sıra dışı ve harekete geçirici) fikirlerle tohumlar…böylelikle kovanın ruhsal doğuşu başlamış olur.Kova toplumun bağlı olduğu tüm kalıpları kolay anlar, ve reformistdir.Eğer aykırı bir tavır ve başkaldırı olmaz ise aniden ne şekilde sarsılmaz kurallar değişebilir ? Kova aşaması bireysel aydınlanmanın önemi kadar dünyaya yayılacak bu ışığın zaruriyeti ile yakından ilişkilidir.

BALIK BURCU

EZOTERİK YÖNETİCİSİ; PLÜTON

BALIK HEM DÜNYA denizi içinde ama derinlerde hem de mistik alemin bilinmezlik evreninde daima düal bir seyahati ifade eder.Maddi ortamdaki macerasını doğuştan terk eylemiş bu arketip, ben bilincinden bütünlük bilincine doğru yola çıkmıştır.Ruhsal rehberlerin 12 sayısı ve zodyak çemberinde 12. Burç olan balık ile temsil edilmesi 12’ li alemlerin sonsuz bir tekrarını açığa çıkarır.Ezoterik balık tekrarcıdır ve fedakar yapısından ödün vermez , karşılıksız yardım eliyle insanlara uzanışı bu sebeptendir.Balık astral alemle en alakalı burç,balzamik hislerinde şaşmaz temsildir.Doğuştan nefsani tuzakları kolaylıkla ayırt edebilir,üst benliğin arzusunu psişesinde güçlü bir biçimde hissedebilir.

Sezgisel balık çift doğası gereği hem yöneticisi Neptün ile, tüm varlıkların olduğu okyanusda yüzer, hem de alt benliğe ait düşünceleri ezen , yok eden ezoterik yöneticisi Plüton ile esrarengiz ruhunu gizemcilik anlayışı ile besler.

Ek Kaynak arayan okurlar için Ezoterik akrep burcunun zodyakta konumu ve anlamları hakkında değerli hocam Onur Güven 'nin kaleme aldığı yazı linki ise;

https://onurguven.org/.../ezoterik-akrep-%D7%A2%D7%A7%D7.../

Haftaya yeni bir yazı dizisi ile devam ediyor olacağız. O güne dek yıldızların ışıkları sizlerle olsun!

Ezoterik Araştırmacı

Elif Tanış

Makale tarafımdan yazılmıştır,

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince eserin yayın hakları Elif Tanış’a aittir. Yazarın yazılı izni olmadan eserin tümü veya bir bölümü çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz.

 
Editör: Celal Ersoy

Bu haber 75 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ASTROLOJİ VE TAROT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 37 23 2 12 68 33 81 +35
2 Fenerbahçe 37 20 7 10 68 38 70 +30
3 Konyaspor 37 20 10 7 65 44 67 +21
4 Başakşehir FK 37 18 11 8 53 35 62 +18
5 Alanyaspor 37 18 12 7 66 58 61 +8
6 Beşiktaş 37 15 9 13 55 47 58 +8
7 Antalyaspor 37 16 11 10 53 46 58 +7
8 Fatih Karagümrük 37 16 12 9 47 51 57 -4
9 Adana Demirspor 37 14 13 10 53 47 52 +6
10 Sivasspor 37 13 12 12 50 49 51 +1
11 Galatasaray 37 14 14 9 50 52 51 -2
12 Kasımpaşa 37 14 15 8 63 55 50 +8
13 Hatayspor 37 14 15 8 52 59 50 -7
14 Kayserispor 37 12 14 11 53 59 47 -6
15 Giresunspor 37 12 16 9 40 43 45 -3
16 Gaziantep FK 37 11 16 10 46 56 43 -10
17 Çaykur Rizespor 37 10 21 6 44 69 36 -25
18 Altay 37 9 21 7 37 53 34 -16
19 Göztepe 37 7 23 7 40 70 28 -30
20 Yeni Malatyaspor 37 5 27 5 27 66 20 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 35 20 8 7 60 35 67 +25
2 MKE Ankaragücü 35 20 8 7 54 30 67 +24
3 Bandırmaspor 35 19 12 4 56 34 61 +22
4 İstanbulspor 35 17 10 8 57 40 59 +17
5 BB Erzurumspor 35 16 9 10 55 40 58 +15
6 Eyüpspor 35 14 9 12 53 44 54 +9
7 Tuzlaspor 35 13 12 10 43 40 49 +3
8 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
9 Samsunspor 35 12 11 12 50 44 48 +6
10 Keçiörengücü 35 13 13 9 44 45 48 -1
11 Gençlerbirliği 35 14 15 6 42 50 48 -8
12 Boluspor 35 13 14 8 40 43 47 -3
13 Denizlispor 35 13 15 7 42 50 46 -8
14 Adanaspor 35 12 14 9 39 40 45 -1
15 Altınordu 35 14 18 3 44 60 45 -16
16 Bursaspor 35 11 16 8 42 53 41 -11
17 Kocaelispor 35 11 16 8 36 48 41 -12
18 Menemenspor 35 8 13 14 42 56 38 -14
19 Balıkesirspor 35 3 29 3 26 74 12 -48
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Antalyaspor vs Galatasaray
 20/05/2022 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 21/05/2022 Altay vs Kasımpaşa
 21/05/2022 Sivasspor vs Kayserispor
 21/05/2022 Beşiktaş vs Konyaspor
 21/05/2022 Yeni Malatyaspor vs Fenerbahçe
 22/05/2022 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 22/05/2022 Fatih Karagümrük vs Alanyaspor
 22/05/2022 Adana Demirspor vs Göztepe
 22/05/2022 Hatayspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Boluspor vs Altınordu
 20/05/2022 Tuzlaspor vs Samsunspor
 20/05/2022 Balıkesirspor vs Eyüpspor
 20/05/2022 Denizlispor vs BB Erzurumspor
 20/05/2022 İstanbulspor vs Bandırmaspor
 21/05/2022 Gençlerbirliği vs Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü vs MKE Ankaragücü
 21/05/2022 Bursaspor vs Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Somaspor 0 - 0 İnegölspor
 07/05/2022 Bodrumspor 1 - 2 Adıyaman FK
 07/05/2022 Van Spor FK 4 - 2 Niğde Anadolu FK
 07/05/2022 Sivas Belediyespor 1 - 0 Sakaryaspor
 07/05/2022 Çorum FK 3 - 2 Afjet Afyonspor
 07/05/2022 Bayburt Özel İdare Spor 1 - 0 Ergene Velimeşe
 07/05/2022 Sarıyer 3 - 1 Diyarbekir Spor
 07/05/2022 Ankaraspor 0 - 0 1461 Trabzon FK
 07/05/2022 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Turgutluspor
 07/05/2022 Serik Belediyespor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI